Iespēja pieteikties TEPSA EU @Work vasaras semināram par Eiropas kaimiņattiecību politiku

07.05.2019

Eiropas Politikas Studiju Asociācija (Trans European Policy Studies Association - TEPSA) aicina iesniegt pieteikumus vasaras semināram par Eiropas kaimiņattiecību politiku, kas notiks Briselē no 9. līdz 12. jūlijam.

Eiropas Komisijas programmu „Eiropa pilsoņiem” finansētais seminārs piedāvā maģistrantūras studentiem un absolventiem iespēju iegūt pētnieku, Eiropas Savienības speciālistu, politikas veidotāju  un ierēdņu pieredzi par Eiropas kaimiņattiecību politikas (EKP) pašreizējo situāciju un nākotnes perspektīvām.

Semināra laikā ir plānotas ekspertu lekcijas un vizītes uz galvenajām ES iestādēm, ideju laboratorijām un pilsoniskās sabiedrības organizācijām:

   • Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD),
   • Eiropas Parlaments,
   • Eiropas Komisija,
   • Briselē dibināta NVO, kas strādā pie ES kaimiņattiecībām,
   • Vadošā Eiropas ideju laboratorija.

Dalības maksa - € 200. Dalībnieki saņems atlīdzību par ceļojuma un/vai izmitināšanas izdevumiem līdz € 200, uzrādot oriģinālos čekus un biļetes. 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 19. maijs (pusnakts)

Plašāku informāciju par semināru, kā arī uzaicinājumu iesniegt pieteikumus un darba kārtības projektu var atrast asociācijas mājaslapā

TEPSA studentu konkursa dalībniekiem ir iespēja piedalīties seminārā bez maksas, vairāk informācijas šeit