Zināmi Latvijas stipendiju konkursa rezultāti studijām un pētniecībai

19.07.2019

Ir noslēgusies Latvijas valsts stipendiju iesniegumu vērtēšana, un ir zināmi rezultāti, kuri ārvalstu studenti saņems Latvijas stipendijas studijām un pētniecībai 2019./2020. akadēmiskajā gadā.

Šogad Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) saņēma 334 iesniegumus no 33 valstīm studiju un pētniecības stipendiju saņemšanai, no tiem 82 iesniegumi neizturēja administratīvo vērtēšanu. Aģentūras vērtēšanas komisija, kura sastāv no Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Studentu apvienības un aģentūras pārstāvjiem, izvērtēja 178 iesniegumu studiju stipendijai un 74 iesniegumu pētniecības stipendijai kvalitāti.

2019./2020. akadēmiskajam gadam tika piešķirtas 92 stipendijas studijām Latvijas augstākās izglītības institūcijās un 25 stipendijas pētniecībai Latvijas augstākās izglītības un zinātniskās pētniecības institūcijās. Stipendiāti pārstāv 28 valstis.

Augstskolas, kuras uzņems lielāko stipendiātu skaitu, ir:

  1. Rīgas Stradiņa universitāte - 35 studenti un 2 pētnieki,
  2. Latvijas Universitāte - 10 studenti un 17 pētnieki,
  3. Rīgas Tehniskā universitāte - 21 students un 4 pētnieki.

Lielākais stipendiātu skaits ir no Azerbaidžānas un Vācijas (12 no katras valsts), šīm valstīm seko Ukraina (11 stipendiāti), Somija (10 stipendiāti), Kazahstāna, Izraēla un ĶTR (9 stipendiāti no katras valsts).

Vērtēšanas komisija divām augstskolām ir izveidojusi rezerves stipendiātu sarakstu un informējusi par to augstskolas. Rezervistiem stipendija tiks piešķirta tad, ja kādi stipendiāti no stipendijas atteiksies.

Ar stipendiātu sarakstu var iepazīties VIAA mājaslapas sadaļā Scholarships » Approved scholarships (EN) 

Detalizētus Latvijas valsts stipendiju konkursa rezultātus 2019./2020. akadēmiskajā gadā var lejupielādēt šeit