Atvērta pieteikšanās Ungārijas valsts stipendijām

11.02.2020

Ungārijas fonds Tempus Public Foundation ir izsludinājis pieteikšanos Ungārijas valsts stipendijām, kas sniedz iespēju ārzemniekiem studēt vai veikt pētniecības darbu Ungārijas augstskolās, kā arī piedalīties vasaras skolas kursos. Apstiprinātiem stipendiātiem mācības ir bezmaksas, kā arī viņi saņem stipendiju, kas sedz dažāda veida izmaksas atkarībā no stipendijas veida.  

Pieteikšanās termiņš īslaicīgām studijām, akadēmiskā grāda pilna laika studijām un pētniecībai ir līdz 2020. gada 27. februārim, savukārt vasaras kursiem – 2020. gada 12. martam.

2020./2021. akadēmiskajā gadā Ungārijas fonds ārvalstniekiem piedāvā šādas iespējas:

1) īslaicīgas studijas

   • bakalaura vai maģistra, vai doktora studijas. Kandidātam pieteikšanās laikā ir jābūt studentam Latvijas augstskolā un pabeigušam vismaz vienu studiju semestri attiecīgajā studiju programmā. Iespējamais stipendijas saņemšanas ilgums 3–10 mēneši,
   • doktora studiju stipendijas kandidātam pieteikšanās laikā jābūt doktorantūras studentam augstskolā ārpus Ungārijas. Iespējamais stipendijas saņemšanas ilgums 1–10 mēneši. 

Studijas notiek ungāru valodā, izņēmums – mākslas studijas, kur iespējams studēt angļu valodā.

Informatīvais materiāls: ?d=Ungarijas_stipendija_islaicigas_studijas_2020_21_ENG.pdf

2) pilna laika studijas, iegūstot akadēmisko grādu

   • bakalaura, maģistra vai doktora pilna laika studijas, iegūstot akadēmisko grādu. Sekmīgi jānokārto iestājeksāmeni Ungārijas augstskolā. Studijas notiek ungāru valodā, izņēmums – mākslas studijas, kur iespējams studēt angļu valodā.

Informatīvais materiāls:  ?d=Ungarijas_stipendija_pilna_laika_studijas_2020_21_ENG.pdf

3) mācību vizītes 

   • īstermiņa mācību vizītes - 3–29 dienas,
   • ilgtermiņa mācību vizītes – 1–10 mēneši. 

Kandidātiem nepieciešams vismaz maģistra grāds. Doktorantūras studenti uz šo stipendiju nevar pieteikties, viņiem jāpiesakās uz īslaicīgām studijām.

Informatīvais materiāls: 

4) vasaras kursi 

   • pieteikties var Latvijas augstskolu studenti, pētnieki un pasniedzēji. 

Informatīvais materiāls: ?d=Ungarijas_stipendijas_vizites_2020_ENG.pdf 

Iesniedzamo dokumentu saraksts un papildu informācija pieejama Ungārijas fonda Tempus Public Foundation mājaslapā

Papildu informācija:

Ungārijas fondā Tempus Public Foundation:
Emőke Kilin
E-pasts: emoke.kilin@tpf.hu