Fulbraita stipendija maģistrantūras un doktorantūras līmeņa studentiem

17.07.2014

Līdz 2014. gada 2. septembrim maģistrantūras un doktorantūras līmeņa studentiem iespējams pieteikties Fulbraita stipendijai 2015.-2016. mācību gadam.

Fulbraita programma, ASV valdības starptautiskā apmaiņas programma, izveidota 1946. gadā un tā veidota, "lai palielinātu savstarpējo sapratni starp Amerikas Savienoto Valstu un citu valstu iedzīvotājiem". 

Patlaban Fulbraita stipendiju programma maģistratūras un doktorantūras studentiem piedāvā stipendijas Latvijas iedzīvotājiem, kuri vēlas iestāties maģistratūras vai doktorantūras programmās ASV universitātēs                                            jebkurā jomā, izņemot medicīnu.


Pretendentiem izvirzītās prasības:

 • jābūt Latvijas pilsonim vai nepilsonim. Personas ar dubulto pilsonību (Amerikas Savienoto Valstu un Latvijas) nevar pieteikties uz Fulbraita stipendiju no Latvijas;
 • līdz 2015. gada pavasarim jāiegūst bakalaura grāds vai jāpabeidz pirmais mācību gads maģistratūras programmā pēc 3 gadīgas bakalaura programmas pabeigšanas;
 • jābūt skaidri definētiem studiju mērķiem un karjeras uzdevumiem;
 • jābūt izcilām sekmēm mācībās un tādām angļu valodas zināšanām, kas ir nepieciešamas studijām Amerikas Savienotajās Valstīs;
 • priekšroka tiks dota kandidātiem, kuri iepriekš nav studējuši vai uzturējušies Amerikas Savienotajās Valstīs ilgāk par sešiem (6) mēnešiem; 
 • izraudzītajiem kandidātiem būs jāliek atbilstošie iestājpārbaudījumi, kas nepieciešami ASV universitāšu programmās (TOEFL, GRE, GMAT). Sekmīgiem kandidātiem tiks izsniegti testu kuponi.

Iesniedzamie dokumenti:

 • parakstīta veidlapa (atrodama šeit: https://apply.embark.com/student/fulbright/international/20/ );
 • trīs atsauksmes/ ieteikuma vēstules – PDF (185kb) vai aizpildot tiešsaistē (norādījumi - skat. norādījumus tiešsaistes pieteikuma veidlapā);
 • oficiālo sekmju izrakstu latviešu un angļu valodā;
 • diplomu kopijas un to tulkojumus angļu valodā;
 • standartizēto testu rezultātus (TOEFL, GRE, GMAT), ja pieejami:
    - TOEFL – minimums 79 līdz 80 IBT (550 PBT); ieteicamais - 100 IBT (600 PBT) vai vairāk (Tiesību zinātnes prasītais minimums ir     600);
    - GRE – tiek pieprasīts lielākajā daļā studiju jomu, izņemot MBA un tiesību zinātņu programmas;
    - GRE konkrētos priekšmetos – standartizētā testa prasības atšķiras atkarībā no studiju jomas un iestādes;
    - GMAT – nepieciešams MBA un ar uzņēmējdarbību saistītās programmās;
 • ziņojums par angļu valodas prasmēm – PDF (20kb);
 • informācijas veidlapa par sekmēm;
 • oficiālais sekmju izraksts (attiecas tikai uz ASV izrakstiem pēcvidusskolas izglītībai), ja piemērojams.


Dokumenti iesniedzami ASV Vēstniecības Preses un kultūras nodaļai Rīgā, Samnera Velsa ielā 1.

Vairāk informācijas par Fulbraita stipendiju maģistrantūras un doktorantūras līmeņa studentiem: http://latvian.riga.usembassy.gov/fulbright-student_lv.html.

Sīkāka informācija par pieteikšanos šeit vai sazinoties ar Ingrīdu Bodnieci ASV Vēstniecības Preses un kultūras nodaļā, tālr. 67107209; e-pasts: riga-fulbright@state.gov  vai bodniecei@state.gov.