Iespēja pieteikties Hūberta Hamfrija stipendiju programmai

17.07.2014

Līdz 2014. gada 2. septembrim tiek piedāvāta iespēja pieteikties Hūberta Hamfrija stipendijai.

Stipendijas konkursa kārtībā piešķir kandidātiem gan no valsts, gan privātā sektora, kuri ir pierādījuši līderības spējas, apņemšanos strādāt valsts dienestā, kā arī spēju pilnībā izmantot tās priekšrocības, ko dod studijas, kas nav paredzētas grāda iegūšanai, bet norit atbilstoši paša izstrādātai, neatkarīgai programmai kādā no vadošajām ASV universitātēm.

Programmas elementi:

A. Iekļaušana izglītības programmā, kas neparedz grāda iegūšanu. Hamfrija stipendijas saņēmēji īsteno viņiem individuāli izstrādātas studiju programmas ASV institūcijās, kas piedalās šajā programmā. 2014. – 2015. gada programmai konkursa ceļā ir izvēlētas 17 universitātes. Universitāte izvēlas, vērtējot to institucionālo resursu bāzes bagātību, kā arī dalībniekiem piedāvātā atbalsta un vadības līmeni.

B. Profesionālā attīstība. Šī ir viena no programmas spēcīgākajām iezīmēm. Stipendiāta individuālais profesionālais plāns var ietvert profesionālas vizītes, konferences un vismaz sešas nedēļas ilgu profesionālu piesaisti (praksi darba vietā). Akadēmiskā gada sākumā katrs stipendiāts izstrādā profesionālo darbību plānu, kas ir pārdomāti pieskaņots konkrētā stipendiāta būtiskās, praktiskas profesionālas pieredzes gūšanas vajadzībām.

 

Pretendentiem no Latvijas pieejamās jomas/ nozares:

 • Augstākās izglītības administrēšana;
 • Tiesību zinātnes un cilvēktiesības;
 • Cilvēku tirdzniecība, politika un novēršana;
 • Izglītības administrēšana, plānošana un politika;
 • Sabiedrības politikas analīze un valsts pārvalde;
 • Sabiedrības veselības politika un vadība;
 • Komunikācijas/ žurnālistika;
 • Ekonomiskā attīstība/Finanses un banku zinības;
 • Pilsētplānoša un reģionālā plānošana;
 • Izglītība par narkotisku vielu atkarībām, ārstēšanu un profilaksi;
 • Tehnoloģiju politika un vadība;
 • Lauksaimniecības un lauku reģionu attīstība;
 • HIV/AIDS rīcībpolitika un profilakse;
 • Cilvēkresursu pārvaldība;
 • Dabas resursi, vides rīcībpolitika un klimata pārmaiņas.

Prasības pretendentiem:

 • Jābūt Latvijas pilsonim vai nepilsonim (Personas ar dubulto pilsonību (Amerikas Savienoto Valstu un Latvijas) programmā nevar pieteikties);
 • Pabeigta universitātes izglītība;
 • Piecu gadu pamatīga profesionālā pieredze pēc studiju beigšanas;
 • Pierādītas līdera īpašības un darbs valsts dienestā;
 • Angļu valodas prasme (kandidātiem būs jānokārto TOEFL tests);
 • Neliela iepriekšēja pieredze Amerikas Savienotajās Valstīs.

Neatbilstoši kandidāti:

 • Nesen beiguši universitāti (pat ja viņi ieņem nozīmīgus amatus);
 • Universitāšu pasniedzēji vai zinātnieki, kuriem nav vadības pienākumu (izņemot speciālistus narkotisko vielu atkarību profilaksē un ārstēšanā);
 • Personas, kas ASV vienu vai vairākus akadēmiskos gadus studējušas maģistratūras vai doktorantūras programmā septiņu gadu laikā pirms 2014. gada           augusta;
 • Personas, kurām piecu gadu laikā pirms 2014. gada augusta bijusi vairāk nekā sešus mēnešus gara pieredze Amerikas Savienotajās Valstīs;
 • Personas ar ASV dubultpilsonību vai pastāvīgā iedzīvotāja statusu;
 • ASV ārvalstu misiju darbinieki, kuri strādā Valsts Departamentā, un viņu ģimenes locekļi.


Noteikumi un nosacījumi

Hamfrija stipendija nodrošina: ceļa izmaksas abos virzienos, mācību un universitātes maksu, nelaimes gadījumu/ slimības apdrošināšanu, mēneša uzturēšanās pabalstu un finansējumu grāmatām un profesionālai darbībai. Hamfrija programma neparedz finansiālu atbalstu pavadošajiem apgādājamiem.

Pieteikšanās procedūra

Lai pieteiktos Hamfrija stipendijai, jāaizpilda un jāiesniedz tiešsaistes pieteikumu veidlapa, kas atrodama šeit.

Pēc tehniskā izvērtējuma veiksmīgos kandidātus uzaicinās uz interviju Vēstniecībā otrajā vai trešajā septembra nedēļā. 2014. gada martā Fulbraita Stipendiju valde Vašingtonā paziņos atlases rezultātus 2014. – 2015. gada programmai.

Informāciju par TOEFL testu var saņemt ASV Izglītības centrā Rīgas Biznesa skolā, tālr. 67089809.

Papildu informācija par programmu https://www.humphreyfellowship.org/ vai sazinoties ar Ingrīdu Bodnieci ASV Vēstniecības Preses un kultūras nodaļā pa tālruni 67107209 vai e-pastiem: riga-fulbright@state.gov un Bodniecei@state.gov.