Šveices valdības izcilības stipendijas

26.08.2014

Līdz 2014. gada 15. novembrim Latvijas pētnieki un doktorantūras studenti, kā arī mākslas augstskolu studenti ar iegūtu bakalaura grādu var iesniegt dokumentus, lai piedalītos starptautiskā stipendiju konkursā uz Šveices valdības izcilības stipendijām.

Stipendijas tiks piešķirtas pētniecībai vai mākslas un mūzikas maģistra studijām Šveices augstskolās 2015./2016. akadēmiskajā gadā. Pieteikšanās brīdī kandidātiem jābūt jaunākiem par 35 gadiem.


Stipendiju veidi:

  • pētniecības stipendijas (tiks piešķirtas 20 - 30 stipendijas kandidātiem no divdesmit valstīm):
    - doktorantūras studentiem, jaunajiem mediķiem (medicīnas pamatstudijas pabeigtas);
    - pēcdoktorantūras stipendijas - jaunajiem zinātniekiem ar doktora grādu (grāds iegūts ne senāk kā pirms 5 gadiem);
  • maģistrantūras vai pētniecības stipendijas tikai mākslas un mūzikas studentiem (bakalaura grāds iegūts ne senāk kā pirms 3 gadiem) (tiks piešķirtas 20 - 25 stipendijas kandidātiem no noteiktām valstīm).

Stipendijas apmērs: CHF 1 920 mēnesī (pēcdoktorantūras pētniekiem - CHF 3 500 mēnesī).

Pieteikšanās nosacījumi un iesniedzamo dokumentu saraksts:

Izpildot stipendijas piedāvātāju lūgumu, visas nepieciešamās pieteikuma veidlapas tiks nosūtītas katram kandidātam elektroniski. Ja esat izlasījuši interneta vietnē publicēto informāciju un atbilstat visām prasībām, lūdzu, rakstiet uz e-pasta adresi: aija.jakovica@viaa.gov.lv, un veidlapas Jums tajā pašā dienā tiks nosūtītas.

Kandidātiem jāiesniedz pilnīgi visi prasītie dokumenti un tie jāsakārto prasītajā secībā. Pats svarīgākais dokuments ir ielūguma vēstule no Šveices augstskolas profesora.

Pārrunas ar kandidātiem Šveices vēstniecībā arī šogad netiks rīkotas.

Dokumenti četros eksemplāros (viens paliek aģentūrā) līdz 2014. gada 15. novembrim jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Vaļņu ielā 1, Rīgā. Papildu informācija pa tālruni 67814331.