Korejas Inčonas Nacionālā universitāte piedāvā stipendijas studijām

20.08.2019

Latvijas pilsoņiem iespēja pieteikties Dienvidkorejas Inčonas Nacionālās universitātes (INU) stipendijai studijām 2020. gada pavasara semestrī bakalaura vai maģistra programmās. Universitāte piešķir vienu stipendiju gadā vienam Latvijas pilsonim ar Latvijas vēstniecības Korejā rekomendācijas vēstuli.

Studenti var pieteikties jebkurai studiju programmai, kas ir iekļauta INU studiju programmu sarakstā. Angļu valodā apgūstamās programmas ir pieejamas tikai divos studiju virzienos bakalaura līmeņa studijās: Korean Trade & Commerce un Public Administration. Maģistrantūras studijas ir apgūstamas tikai korejiešu valodā.

Stipendija pilnībā vai daļēji sedz studenta studiju maksu. Gan bakalaura, gan maģistratūras studentam pirmais semestris būs apmaksāts 100% apmērā, savukārt nākamajā semestrī stipendijas apmērs tiek pārskatīts atkarībā no studenta sekmēm. Lai studiju maksa tiktu pilnībā segta arī turpmākajos semestros, studentam ir jāuztur attiecīgs sekmju līmenis:

   • bakalaura studentiem jāuztur vidēji 3.0 punkti pēc GPA sistēmas
   • maģistratūras studentiem jāuztur vidēji 3.5 punkti pēc GPA sistēmas

Pieteikšanās termiņi INU uz 2020. gada pavasara semestri (sākas no 2. marta):

   • bakalaura studijas16.09.-08.11.2019.
   • maģistratūras studijas - 14.-23.10.2019.

Stipendiāta atlasi un nominēšanu Latvijas vēstniecības Korejā rekomendācijas vēstules saņemšanai veic Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Lai pieteiktos Latvijas vēstniecības Korejā rekomendācijas vēstules saņemšanai, līdz 2019. gada 16. septembrim VIAA jāiesniedz šādi dokumenti (latviešu vai angļu valodā):

 1. Augstskolas diploma un tā pielikumu kopijas vai augstskolas izsniegts sekmju izraksts par pēdējiem 2 semestriem
 2. Motivācijas vēstule
 3. CV
 4. Svešvalodu sertifikāts:
   • Studijām angļu valodas plūsmā ir nepieciešams viens no angļu valodas sertifikātiem ar sekojošu minimālo punktu skaitu: TOEFL iBT 75, TOEIC 750, IELTS 5.5, PETS Level 4
   • Studijām korejiešu valodas plūsmā ir nepieciešams korejiešu valodas sertifikāts TOPI*

2019. gada 17. septembrī visi kandidāti tiks aicināti uz pārrunām, atlase notiks vienlaicīgi gan maģistra, gan bakalaura programmu studentiem.   

Pieteikšanās procedūra INU stipendijai (pēc VIAA nominācijas saņemšanas): ?d=Procedure_for_Scholarship_for_recommended_students_2019.pdf

Bakalaura un maģistra studiju kandidātiem ir pieejama rokasgrāmata, kas palīdz studentiem orientēties pieteikšanās kārtībā, nepieciešamajos dokumentos, studiju programmās.

Pieteikšanās nosacījumi un iesniedzamo dokumentu saraksts angļu valodā ir pieejams šeit: ?d=INU_Application_Admission_guide_2019_Fall_ENG.pdf

Aicinām iepazīties ar INU pieprasīto dokumentu sarakstu (4.nodaļa), kas atšķiras no VIAA pieprasītajiem dokumentiem.   

Papildu informācija: 

Marika Pīra 
Starptautiskās sadarbības programmu nodaļas
vecākā speciāliste
Tālrunis: 67814331
E-pasts: marika.pira@viaa.gov.lv