Iespēja pieteikties finansiāla atbalsta saņemšanai starptautisku vasaras skolu rīkošanai

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina Latvijas augstākās izglītības institūcijas līdz 2018. gada 31. janvārim pieteikties finansiāla atbalsta saņemšanai starptautisku vasaras skolu organizēšanai. 

Atbalsts vasaras skolu rīkošanai tiek sniegts stipendiju veidā un tās paredzētas ārvalstu studentu un akadēmiskā personāla izdevumu segšanai, viņiem piedaloties Latvijas augstākās izglītības institūciju rīkotajās vasaras skolās. Vasaras skolas stipendijas apmērs ir 711 eiro vienam vasaras skolas dalībniekam uz vasaras skolas norises laiku.


VIAA plāno atbalstīt apmēram sešas vasaras skolas, katrai piešķirot līdz 10 stipendijām.

Latvijas valsts stipendijas piešķir, lai atbalstītu vasaras skolas, kas -

    • popularizē latviešu valodu (primāri atbalstītas ir starptautiskās vasaras skolas, kuras būs veltītas intensīvai latviešu valodas apguvei);
    • popularizē Latvijas kultūru, vēsturi un izglītību; 
    • vairo Latvijas atpazīstamību ārzemēs un veicina Latvijas un ārvalstu sadarbību.

Aicinām augstskolas, kuras plāno rīkot iepriekš minētajiem nosacījumiem atbilstošas vasaras skolas, iesniegt VIAA (sūtot pa pastu vai nogādājot personīgi VIAA lietvedībā Vaļņu ielā 1, 5. stāvā) aizpildītu iesnieguma veidlapu, kas atrodama šī sludinājuma beigās.

Iesniegumus var iesūtīt pa pastu līdz 2018. gada 31. janvārim (pasta zīmogs) vai ienest VIAA līdz 2018. gada 31. janvārim, plkst. 17.00.

VIAA komisija vērtēs iesniegumus, ņemot vērā administratīvās un kvalitātes vērtēšanas kritērijus, kas uzskaitīti veidlapā un informēs iesniedzējus par pieņemto lēmumu 5 darba dienu laikā pēc vērtēšanas komisijas sēdes.

Līgumi ar augstskolām – vasaras skolu organizētājām – tiks noslēgti līdz 2018. gada 1. martam. 

Dokuments

Lejupielādēt

Vasaras skolas iesnieguma veidlapa

?d=Vertejuma_lapa_vasaras_skola_2019.docx

Valstu saraksts, kuru iedzīvotāji var pieteikties Latvijas valsts stipendijām

?d=Valstu_saraksts_latviski_2018_.docx

Vasaras skolu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

?d=42592_Vertejuma_lapa_vasaras_skola.docx 

Līguma paraugs (Līgumā ietverta informācija par finanšu nosacījumiem un atskaitīšanās kārtību, tai skaitā kritēriji, kas nepieciešami augstākās izglītības institūcijai, lai veiktu ārzemju studentu un akadēmiskā personāla atlasi)

?d=Liguma_projekts_vasaras_skola_2018.doc

Atbalstītās vasaras skolas 2017. gada vasarā

?d=Atbalstitas_vasaras_skolas_2017.docx