Finansiālo atbalstu saņem 8 starptautiskās vasaras skolas

13.02.2018

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) apstiprinājusi 8 starptautiskās vasaras skolas, kurām piešķirs stipendijas. Vasaras skolas popularizē latviešu valodu, kultūru, vēsturi un izglītību, kā arī vairo Latvijas atpazīstamību ārzemēs un veicina Latvijas un ārvalstu sadarbību.

2018. gada konkursā saņemti 18 iesniegumi no Latvijas augtākās izglītības institūcijām,  no kuriem daudzi izstrādāti ļoti labā kvalitātē, tāpēc iesniegumu vērtēšanas komisija nolēma atbalstīt nevis sešas vasaras skolas kā iepriekšējā gadā, bet veselas astoņas, katrai piešķirot 10 stipendijas, kas paredzētas ārvalstu studentu un akadēmiskā personāla izdevumu segšanai. Vasaras skolas stipendijas apmērs ir 711 eiro vienam vasaras skolas dalībniekam uz vasaras skolas norises laiku.

2018. gadā atbalstītas 8 starptautiskās vasaras skolas un to rīkotāji:  

  1. “Latviešu valodas un kultūras vasaras skola 2018”

Latvijas Universitāte

  1. “Latviešu valodas un kultūras vasaras skola “Izzini un izjūti Latviju!””

Daugavpils Universitāte

  1. “Latviešu valoda multikulturālā vidē “

Ventspils Augstskola sadarbībā ar Liepājas Universitāti

  1. “Mediju pratība un demokrātija: Baltijas valstu perspektīva”

Vidzemes Augstskola

  1. “Latvijas biospēja“

Rīgas Tehniskā universitāte

  1. Robotics. Real-Life Applications of Intelligent Design

Rīgas Tehniskā universitāte

  1. FestivaL`and

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA

  1. “Pilsēta kā ilgtspējīgs tūrisma galamērķis”

Biznesa augstskola Turība