Augstskolas aicinātas pieteikties finansiāla atbalsta saņemšanai starptautisku vasaras skolu rīkošanai

04.01.2017

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina līdz 2017. gada 31. janvārim Latvijas augstskolas pieteikties finansiālam atbalstam starptautisku vasaras skolu organizēšanai. 

Atbalsts vasaras skolu rīkošanai tiks sniegts stipendiju veidā. Stipendijas paredzētas ārvalstu studentu un akadēmiskā personāla izdevumu segšanai, viņiem piedaloties Latvijas augstskolu rīkotajās vasaras skolās. Vasaras skolas stipendijas apmērs ir 711 EUR vienam vasaras skolas dalībniekam uz vasaras skolas norises laiku.

2017./2018. akadēmiskajā gadā plānots piešķirt līdz 60 vasaras skolu stipendijas, ar kurām iespējams atbalstīt ne vairāk kā sešas vasaras skolas, katrai piešķirot līdz 10 stipendijām.

Latvijas valsts stipendiju piešķiršanas mērķis ir atbalsts vasaras skolām, kas -

     • popularizē latviešu valodu (primāri tiks atbalstītas starptautiskās vasaras skolas, kuras būs veltītas intensīvai latviešu valodas apguvei);
     • popularizē Latvijas kultūru, vēsturi un izglītību; 
     • vairo Latvijas atpazīstamību ārzemēs, un veicina Latvijas un ārvalstu sadarbību.

Aicinām augstskolas, kuras plāno rīkot iepriekš minētajiem nosacījumiem atbilstošas vasaras skolas, iesniegt VIAA (sūtot pa pastu vai nogādājot personīgi VIAA lietvedībā Vaļņu ielā 1, 5. stāvā) aizpildītu iesnieguma veidlapu, kas atrodama šī sludinājuma beigās.

Iesniegumus var iesūtīt līdz 2017. gada 31. janvārim.

VIAA vērtēšanas komisija vērtēs augstskolu iesniegumus, ņemot vērā administratīvās un kvalitātes vērtēšanas kritērijus, kas uzskaitīti sludinājumam pievienotajā veidlapā.

VIAA vērtēšanas komisija izvērtēs iesniegumus 5 darba dienu laikā un informēs iesniegumu iesniedzējus par pieņemto lēmumu 5 darba dienu laikā pēc vērtēšanas komisijas sēdes.

Līgumi ar augstskolām – vasaras skolu organizētājām – tiks noslēgti līdz 2017. gada 1. martam. 

Dokuments Lejupielādēt
Vasaras skolas iesnieguma veidlapa ?d=Iesnieguma_veidlapa_ar_logo.docx
Valstu saraksts, kuru iedzīvotāji var pieteikties Latvijas valsts stipendijām ?d=Valstu_saraksts.docx  
Vasaras skolu iesniegumu vērtēšanas kritēriji ?d=Vertejuma_lapa_vasaras_skola.docx
Līguma paraugs (Līgumā ietverta informācija par finanšu nosacījumiem un atskaitīšanās kārtību, tai skaitā kritēriji, kas nepieciešami augstskolai, lai veiktu ārzemju studentu un akadēmiskā personāla atlasi) ?d=Liguma_projekts_vasaras_skola_2017_majas_lapai.doc