Brīdinājumi ārvalstu projektu īstenotājiem Covid-19

11.03.2020

Ņemot vērā vīrusa Covid-19 izplatību un konstatētos saslimšanas gadījumus, kas ir radījuši ietekmi arī uz Eiropas Savienības programmu projektu īstenošanu, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina visus starptautisko programmu un projektu atbildīgās personas un dalībniekus rūpīgi izvērtēt riskus, pieņemot lēmumus par došanos starptautisko projektu aktivitātēs uz ārzemēm, un sazināties ar VIAA starptautisko programmu koordinatoriem, kā arī sekot konkrētajā projektā iesaistīto dalībvalstu atbildīgo institūciju oficiālajām norādēm par ceļošanas drošību. 

Aicinām visus projektu īstenotājus, nosūtošās un uzņemošās organizācijas vērtēt situācijas dinamiku un sekot dalībvalstu oficiālajām norādēm par došanos uz vai no vīrusa skartajām valstīm un reģioniem. Ņemot vērā partnerorganizāciju valstu nacionālos ceļojumu ierobežojumus (ja tādi ir vai tuvākajā laikā rodas), projektu īstenotājiem jāizvērtē starptautisko aktivitāšu īstenošana, visiem projekta partneriem savlaicīgi un rakstveidā vienojoties par to pārtraukšanu, atcelšanu vai pārcelšanu. 

Ņemot vērā 2020. gada 14. marta Ministru kabineta lēmumu ar 2020. gada 17. martu Latvijā atcelt starptautiskos pasažieru pārvadājumus caur lidostām, ostām, ar autobusiem un dzelzceļa transportu, aicinām izvērtēt katras konkrētās situācijas apstākļus un pieņemt lēmumu par atgriešanos vai palikšanu citā valstī. Lēmums par atgriešanos Latvijā vai palikšanu ārvalstīs līdz ceļošanas ierobežojuma atcelšanas brīdim ir primāri katra dalībnieka ziņā. 

Aicinām par visiem tehniskajiem vai citiem ar projekta īstenošanas aktivitātēm un to izmaiņām saistītiem jautājumiem kontaktēties ar konkrētā projekta koordinatoru VIAA.

Pasaulē un Eiropā strauji mainās Covid-19 infekcijas skarto teritoriju saraksts. Aicinām sekot līdzi situācijas attīstībai: Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra informācijai un Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijām, kā arī regulāri iepazīties ar ceļojuma brīdinājumiem Ārlietu ministrijas mājaslapā un ieteikumiem izglītības iestādēm un vecākiem Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā