Kopējās programmēšanas iniciatīva izsludina jaunu pētniecības konkursu

02.01.2019

Izglītības un zinātnes ministrija ir pievienojusies kopējās programmēšanas iniciatīvas “Veselīgas un produktīvas jūras un okeāni” konkursam par tēmu “Mikroplastikas avoti, izplatīšana un ietekme jūras vidē” (Sources, distribution&impact of microplastics in the marine environment), kurā ir iespēja iesniegt projekta pieteikumus platformā līdz 2019. gada 28. februārim plkst.11.00 (pēc Latvijas laika).

Latviju šajā konkursā pārstāv Izglītības un zinātnes ministrija, kas sniedz finansiālo atbalstu Latvijas dalībniekiem – Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā esošajām zinātniskajām institūcijām, kuras atbilst pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas statusam. Ministrija sniedz atbalstu tikai ar saimniecisko darbību nesaistītiem projektiem.

Ar šo konkursu Izglītības un zinātnes ministrija atbalsta Eiropas un transatlantisko sadarbību un stiprina G7, G20 valstu un Apvienoto Nāciju mērķus samazināt mikroplastikas piesārņojumu jūrās un okeānos. 

Plašāka informācija par iniciatīvu “Veselīgas un produktīvas jūras un okeāni” pieejama mājaslapā.

Papildu informācija:

Kaspars Karolis
Izglītības un zinātnes ministrijas
Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta
vecākais eksperts 
E-pasts: Kaspars.Karolis@izm.gov.lv
Tālrunis: 67047996.