Informācija par rīcību Covid–19 pandēmijas laikā

Ņemot vērā Covid-19 izplatību pasaulē un ar to saistītos riskus Latvijā, no 12. marta līdz 9. jūnijam valstī bija izsludināta ārkārtējā situācija. 10. jūnijā Latvijā tika atcelts ārkārtas stāvoklis, bet vienlaikus spēkā paliek valsts atbalsta pasākumi un noteiktie ierobežojumi (ar atsevišķiem izņēmumiem).

No 2020. gada jūnija pakāpeniski tiek atcelti robežu šķēršošanas ierobežojumi dažādās valstīs. Informāciju par katras valsts atceltajiem ierobežojumiem var skatīt Ārlietu ministrijas mājaslapā

VIAA aktualitātes saistībā ar Covid-19: