Dita Traidās

Darba pieredze

 

2007. - ...     

v/a "Valsts izglītības attīstības aģentūra" direktore, LR Izglītības un zinātnes ministrija

2004. - 2007.g. v/a "Profesionālās izglītības attīstības aģentūra" direktore, LR Izglītības un zinātnes ministrija
1995. - 2004.g. Valsts uzņēmuma b/o „Profesionālās izglītības attīstības programmu aģentūra" direktore, LR Izglītības un zinātnes ministrija
1992. - 1995.g. Dānijas Ārlietu ministrijas sadarbības projekta „Profesionālās izglītības skolu vadītāju profesionālā pilnveide" koordinatore Latvijā
1992.g. Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības departamenta vecākā referente
1992. - 1995.g. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts uzņēmuma b/o „Tempus birojs" projektu vadītāja
 

Izglītība

   
 1977.-1982.g.  Latvijas Universitāte, Ekonomikas fakultātes ekonomiskās kibernētikas specialitāte, ekonomista-matemātiķa diploms 
 1970.-1977.g. Rīgas 6. vidusskola 
     

Papildu izglītība

2008.g. Kursi "Radošo risinājumu izstrādes metodes: prāta vētra veidi”, PhD R.Ķīlis, Triviums, Latvija 
2007.g. Kursi "Laterālā domāšana (Dr. E. de Bono autorprogramma)", Triviums, Latvija 
2006.g. Kursi "Darba izpildes vērtēšana un pārrunas", Fontes, Latvija 
2006.g. Kursi "Interešu konflikts un korupcijas novēršana, profesionālās ētikas ievērošana", Valsts Administrācijas skola, Latvija 
2006.g. Kursi "Cilvēkresursi kā sabiedrības vadības vērtība", Valsts Kanceleja un Valsts Administrācijas skola - 2. Starptautiskais sabiedrības vadības vasaras institūts 
2006.g. Kursi "Pārmaiņu vadība valsts administrācijā", European Institute of Public Administration, Māstrihta 
2006.g. Kursi „Administratīvais process iestādē struktūrfondu kontekstā", Valsts Administrācijas skola, Latvija 
2006.g. Kursi „Uzņēmuma vadītāja atbildība, rīcība un juridiskā aizsardzība administratīvajā procesā", Finansu Risinājumu Centrs, Latvija 
2006.g. Kursi „Protokols un etiķete", SIA Europrojects, Latvija 
2006.g. Kursi „Programmu veidošana un izvērtēšana", Corporate & Public Management Counsulting Group (CPM), Latvija 
2005.g. Kursi „Interviju modelēšana", Vadības sistēmu un mārketinga pētījumu aģentūra, Latvija 
2005.g. Komandas veidošanas nometne, Nordic Training International, Latvija 
2005.g. Kursi „Struktūrfondu projektu administrēšana atbilstoši EK prasībām: administratīvais process un tiesu prakse", Rīgas Juridiskā augstskola, Latvija 
2005.g. Kursi „Pārrunas un vienošanās", SIA Triviums, Latvija 
2005.g. Kursi „Stratēģiskā cilvēkresursu vadība", SIA Fontes Latvija 
2004.g. Kursi „ES Struktūrfondu finansu vadība", The European Institute of Public Administration (EIPA), Nīderlande 
2004.g. Apmācība Eiropas sociālā fonda ekspertiem, Helsinki Consulting Group, PLS Ramboll management, Dānija 
2002.g. Seminārs „Francijas valsts un pašvaldību administrācijas funkcijas ES struktūrfondu vadībā", DATAR (Valsts pārvaldes reformu un teritoriālās vadības ministrijas sekretariāts), Francija 
2002.g. Kursi „Prezentācijas un argumentācijas māksla", Analītisko un stratēģisko pētījumu laboratorija, Latvija 
2002.g. Kursi „Eiropas sociālā fonda stratēģiju ieviešanas mehānismi, partnerības principi, reģionālo partnerību finansiālie instrumenti", BBJ Consult, Vācija 
2002.g. Seminārs „Profesionālās izglītības sistēma Norvēģijā", National Education Office, Norvēģija 
2000.- 2001.g. Kursi „Projektu izstrāde un vadība: apmācība projektu vadības ekspertiem", Aalborg Technical College, Dānija 
1997.g. Kursi „Vadības teorija elementi: laika vadība, sarunu vadība, komandas vadība", Civil Service College London, Lielbritānija 
1997.g. Kursi „Projektu vadība", Carl Bro International a/s, Dānija 
1997.g. Kursi „Organizācijas un personāla vadība", IBM Education Centre Denmark, Dānija 
1997.g. Seminārs „Profesionālas izglītības politikas veidošana", European Training Foundation sadarbībā ar ILO (Starptautiskā Darba organizācija), Itālija 
1996.g. Seminārs „Profesionālās izglītības politikas veidošana", PTH-Contract, Pedagogu izglītības augstskola, Nīderlande 
1996.g. Kursi „Sarunu un konfliktu risināšanas māksla, prezentācijas māksla", Sinnea International, Itālija  
1996.-2000.g. Kursi (2x gadā) „Profesionālā izglītība, nodarbinātība un ES strukturālā politika, izglītības sistēmu attīstība", European Training Foundation (Eiropas Izglītības fonds), Lielbritānija, Somija, Dānija, Skotija, Nīderlande, Francija, Spānija, Vācija, Īrija, Portugāle 
1995.g. Kursi „Elastīga profesionālā izglītība un darba tirgus vajadzības", The British Council, Lielbritānija 
1994.g. Augstākā līmeņa valsts ierēdņu apmācības kurss vadībā, Danish School of Public Adminsitration, Dānija 
1992.-1994.g. Seminārs (1x gadā) „Dānijas profesionālās izglītības sistēma, darba tirgus politika, demokrātiska un elastīga vadība, modernā metodoloģija un pedagoģija", Odense Tekniske Skole, Dāniija 


Svešvalodu zināšanas

  • Angļu valoda
  • Krievu valoda


Profesionālais moto

  • Vadītājs nodrošina 30%, pārējo - viņa komanda.
  • Pieredzei ir lielāka pievienotā vērtība nekā zināšanām.
  • Prast labi vadīt ir svarīgāk, nekā perfekti pārzināt "priekšmetu", kas jāvada.