Administratīvās vadības nodaļa

Nodaļas funkcijas:

  • juridisko jautājumu risināšana (pārvaldes lēmumu, privāttiesisko un publisko tiesību līgumu, tiesību aktu un aģentūras darbības plānošanas dokumentu projektu izstrāde) un aģentūras darbinieku konsultēšana;
  • aģentūras valsts iepirkumu organizēšana;
  • veidot un realizēt VIAA personāla politiku, organizēt personāla plānošanu, personāla izvēli, personāla attīstību un personāla informēšanu;
  • organizēt dokumentu apriti starp VIAA vadību un VIAA struktūrvienībām, nodrošināt dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti un saglabāšanu, kontrolēt VIAA doto uzdevumu izpildi.
  • saimniecisko jautājumu risināšana;

Kontaktinformācija