Rakstiski noslēgtie publiskie būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumi 2019. gadā

Līguma priekšmets1 Iepirkuma identifikācijas numurs2 Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā2 Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš2 Piegādātāja nosaukums un līgums Līgumcena EUR (bez PVN) Līguma izpildes termiņš3

Aprīkojuma piegāde Ventspils Tehnikuma IP “Datorsistēmas”, ”Mehatronika”, lodēšanas laboratorijas, "Datorsistēmu tehniķis", "Elektrotehniķis" un "Mehatronisko sistēmu tehniķis" vajadzībām

VIAA 2018/77 ERAF VenT 17.10.2018. 16.11.2018.

1.daļā - SIA "LV Systems";

 

5.daļā - SIA “FESTO” 


6.daļā - SIA "Sentios"

6`303,43 

 

 

105`600,00 

 

 

48`723,94 

4 (četru) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas

VIAA reprezentācijas materiālu nodrošināšana

VIAA 2018/65   30.08.2018.    10.09.2018.

SIA “Pro-Baltic”,
SIA “Parnass Presentreklam”,
SIA “Geka

 

Vienošanās 

 

41999,00

Līdz vispārīgās vienošanās kopējās summas apguvei 41 999.00 EUR, bet ne ilgāk kā 2 (divi) gadi no vispārīgās vienošanās parakstīšanas dienas

Laboratorijas klimata kontroles kameras piegāde PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmas “Ķīmija” vajadzībām

VIAA 2018/85 ERAF RVT - 23.11.2018.

COMBITEC OÜ

24`535,00 3 (trīs) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas

Lopkopības mehanizācijas iekārtu piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītības programmas "Lauksaimniecības tehnika" vajadzībām

VIAA 2018/87 ERAF KLT - 30.11.2018

SIA “PRIEKUĻU MAŠĪNU STACIJA” 

3`412,00 EUR  3 (trīs) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas

Metināšanas darbnīcas iekārtu un papildaprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma izglītības programmas ”Metālapstrāde” ietvaros

VIAA 2018/62 ERAF VenT - 24.08.2018.

 

1.daļā - SIA "SPECIĀLS ELEKTRODS";

 

 

2.daļā - SIA ”Sentios” un UAB ”Sentios” 

207 587,70 EUR 

  

 

20 754,00 EUR 
3 (trīs) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas un rakstiska Pasūtītāja pieprasījuma

PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” mācību ēku un fasāžu, Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33, Kuldīgā, vienkāršotā atjaunošana

VIAA 2018/91 ERAF KT - 28.12.2018.

SIA “Warss+” 

258 392,16 EUR 

7 (septiņi) mēneši  no objekta nodošanas dienas izpildītājam, līdz dienai, kad objekts ir pieņemts ekspluatācijā.