Rakstiski noslēgtie publiskie būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumi 2018. gadā

Līguma priekšmets1 Iepirkuma identifikācijas numurs2 Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā2 Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš2 Piegādātāja nosaukums un līgums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš3

Mācību stendu, metālgriešanas darbgaldu, universālas pašgājējmašīnas un mācību automašīnas piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikumam

VIAA 2017/71 ERAF KLT 22.10.2017. 27.11.2017. 

Iepirkuma

1.daļa –SIA “HCT AUTOMOTIVE” 

 

Iepirkuma 1.daļa – 131 437,00 EUR 4 mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas un rakstiska Pasūtītāja pieprasījuma

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

VIAA 2017/78 ERAF KT  - 05.12.2017.  SIA “SIA “Gints un kolēģi”” un SIA “Arhitektes Lienes Griezītes studija”
Līgumi: ?d=Kuldiga_projektesana_un_autoruzraudziba.zip
196 000,00 EUR Būvprojekta izstrādes līguma termiņš ir 52 nedēļas.
Autoruzraudzības līgums ir spēkā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā

Profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Valsts tehnikums” multifunkcionālās zāles jaunbūves un āra sporta laukumu
būvniecības būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana

VIAA 2017/76 ERAF RVT 16.11.2017. 18.12.2017. SIA “BM-projekts”
Līgumi: ?d=Ligumi_par_autoruzraudzibu_un_projektesanu.zip
57 973,00 EUR Būvprojekta izstrādes līguma termiņš ir 11 mēneši.
Autoruzraudzības līgums ir spēkā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā
Par autostāvvietu

- - - SIA “Mobilly” Līdz 1 500 EUR gadā Līdz saistību izpildei

Semināra vadīšana VIAA darbiniekiem par personas datu aizsardzības aktualitātēm

- - -

ZAB „Zvērināta advokāta Riharda Mora birojs”

300 EUR

07.02.2018.

PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” mācību ēku, Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33, Kuldīgā, vienkāršotās atjaunošanas un fasādes vienkāršotās atjaunošanas ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība

 

VIAA 2017/79 ERAF KT

 

30.11.2017.

 

20.12.2017.

SIA “JD Projekts” 
Līgumi: ?d=Apl.kartes_izstr._Ligumi.zip

21 416,00 EUR

 
Apliecinājuma kartes izstrādes līguma izpilde ir 5 mēneši.
Autoruzraudzības līgums ir spēkā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā 

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūve

VIAA 2017/78 ERAF KT  -

05.12.2017.

Personu apvienība SIA “Gints un kolēģi” un SIA “Arhitektes Lienes Griezītes studija”

39 000.00 EUR Autoruzraudzības līgums ir spēkā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā
Meža darbu tehnikas, forvardera un aprīkojuma piegāde Valmieras tehnikuma izglītības programmas ”Meža darbi un tehnika” ietvaros  VIAA 2017/56 ERAF VT 01.09.2017. 

09.10.2017.

plkst. 10.00 

SIA ”4forest”

108 000.00 EUR  5 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas

Mācību aprīkojuma un Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma izglītības programmu “Foto dizains”, “Vizuālās saziņas līdzekļu māksla” un “Reklāmas dizains” ietvaros

VIAA 2017/65 ERAF RMMT

29.09.2017.

02.11.2017.

2.daļa - SIA “IB Serviss”

2.daļa – 7 925,00 EUR

2 mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas un rakstiska Pasūtītāja pieprasījuma 

Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana VIAA vajadzībām

VIAA 2017/60

30.11.2017.

29.12.2017.
plkst. 11:00

SIA "Latvia Tours” 

170 000.00 EUR

Līdz līgumcenas –170 000.00 EUR  apguvei (plānotais Vispārīgās vienošanās darbības termiņš ir 18 mēneši)