SAM 8.1.3. centralizētie iepirkumi

Paziņojums
ievietots
Iepirkuma IDIepirkuma priekšmetsPiedāvājumu
iesniegšanas termiņš
Līguma izpildītājsLīguma slēdzējs
08.02.2017. VIAA 2017/15 ERAF LVT

"Būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi Profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Valsts tehnikums” objektiem" 

25.03.2017. plkst. 10:00

  Liepājas Valsts tehnikums
06.02.2017. VIAA 2017/16 ERAF

„Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvekspertīzes pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros”

20.03.2017. plkst. 10:00

  Valsts izglītības attīstības aģentūra
02.02.2017. VIAA 2017/05 ERAF RVT

METU KONKURSS
„PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” multifunkcionālā korpusa jaunbūves meta izstrāde”

28.04.2017. 

plkst. 10:00

  Rīgas Valsts tehnikums
01.02.2017. VIAA 2017/01 ERAF KT

METU KONKURSS
„Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūve”

28.04.2017.

plkst. 11:00

  Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums
01.02.2017. VIAA 2017/09 ERAF

"PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” mācību ēku, Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33, Kuldīgā, pārbūves (ietverot restaurāciju) būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība"

21.03.2017.

plkst. 10:00

  PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”
31.01.2017. VIAA 2016/26 ERAF RVT

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” dienesta viesnīcas jaunbūves un metodiskā korpusa rekonstrukcijas, Dārzciema ielā 64, Rīgā, autoruzraudzība

    PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”
23.01.2017. VIAA 2017/04 ERAF ST

Būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi Profesionālās izglītības kompetences centra „Smiltenes tehnikums” objektiem

06.03.2017. plkst. 11:00

  Smiltenes tehnikums 
13.01.2017. VIAA 2017/02 ERAF VT

Būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi Valmieras tehnikuma objektiem

30.01.2017. plkst. 10:00

SIA “BM-projekts un SIA “JOE”
Valmieras tehnikums
25.11.2016. VIAA 2016/36 ERAF RTRIT

Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” multifunkcionālās sporta zāles jaunbūves un sporta laukuma pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

26.01.2017.

plkst. 11:00

  SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums
11.11.2016. VIAA 2016/34 ERAF OT

Būvprojekta “Ogres tenikuma dienesta viesnīcas rekonstrukcija” ekspertīze

23.11.2016.

plkst. 10:00

SIA “MV Būveksperti” Ogres tehnikums
07.11.2016. VIAA 2016/33 ERAF LVT

Būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi Profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Valsts tehnikums” objektiem

25.01.2017. plkst. 10:00

  Liepājas Valsts tehnikums
21.10.2016. VIAA 2016/32 ERAF RT

Rēzeknes tehnikuma ēku kompleksa 3. kārtas – „Rēzeknes tehnikuma Multifunkcionālās zāles jaunbūve, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē” būvprojekta ekspertīze

01.11.2016.

plkst. 10:00

SIA “AZ service” Rēzeknes tehnikums
07.10.2016. VIAA 2016/28 ERAF DBT

Metu konkurss „Slēgta poligona praktisko apmācību darbnīcām un sporta zālei jaunbūves meta izstrāde Profesionālās izglītības kompetences centram „Daugavpils Būvniecības tehnikums”"

09.01.2017.

plkst.10:00

  Daugavpils Būvniecības tehnikums
03.10.2016. VIAA 2016/24 ERAF JT Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Jelgavas Tehnikuma sporta zāles jaunbūve un pieguļošās teritorijas labiekārtošana” 23.11.2016. plkst. 14:00

SIA

“Lūsis V”

Lēmums IUB

Jelgavas Tehnikums
27.09.2016. VIAA 2016/22 ERAF VT

Būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi Valmieras tehnikuma objektiem

14.12.2016. plkst. 10:00

  Valmieras tehnikums
14.09.2016. VIAA 2016/20 ERAF OT

Ogres tehnikuma multifunkcionālas halles izveides meta izstrāde

11.01.2017.

plkst.10:00

 

Ogres tehnikums

14.09.2016. VIAA 2016/23 ERAF SaT

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Saldus tehnikuma Dienesta viesnīcu ēku pārbūve un piegulošo teritoriju labiekārtošana, Kalnsētas ielā 20 un Kalnsētas ielā 22, Saldū”

23.11.2016.
plkst. 12:00

 SIA

“Lūsis V”

Lēmums IUB

Saldus tehnikums

13.09.2016. VIAA 2016/18 ERAF RMMT

Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma ēku kompleksa un teritorijas labiekārtojuma attīstības meta izstrāde

10.01.2017.
plkst. 10:00
 

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

12.09.2016. VIAA 2016/25 ERAF PT Priekuļu tehnikuma lauksaimniecības tehnikas, automobiļu diagnostikas un remontu ēkas jaunbūves un tai piegulošās teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi 23.11.2016.
plkst. 11:00

SIA “Projektēšanas birojs AUSTRUMI” 

Lēmums IUB 

Priekuļu tehnikums
07.09.2016. VIAA 2016/21 ERAF KLT Būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma objektiem 23.11.2016.
plkst. 15:00
  Kandavas Lauksaimniecības tehnikums
29.08.2016. VIAA 2016/19 ERAF DT

Daugavpils tehnikuma baseina ēkas pārbūve par dzelzceļa transporta laboratorijas korpusu meta izstrāde

01.12.2016.
plkst. 10:00

SIA “REM PRO”

Lēmums IUB

Daugavpils tehnikums