SAM 8.1.3. centralizētie iepirkumi

Paziņojums
ievietots
Iepirkuma IDIepirkuma priekšmetsPiedāvājumu
iesniegšanas termiņš
Līguma izpildītājsLīguma slēdzējs
10.04.2017.

VIAA 2017/30 ERAF RT

Rēzeknes tehnikuma ēku kompleksa 3.kārtas – Rēzeknes tehnikuma Multifunkcionālās zāles jaunbūves būvuzraudzība, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē

24.04.2017. plkst. 10.00

  Rēzeknes tehnikums
23.03.2017. VIAA 2017/32 ERAF RTRIT

Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” multifunkcionālās sporta zāles jaunbūves un sporta laukuma pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

28.04.2017.
plkst. 10.00

  Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums
27.02.2017. VIAA 2017/20 ERAF

Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros”

12.04.2017. plkst. 10.00

  Valsts izglītības attīstības aģentūra 
27.02.2017. VIAA 2017/07 ERAF RVT

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” dienesta viesnīcas jaunbūve un metodiskā korpusa/biznesa inkubatora pārbūve, Dārzciema ielā 64, Rīgā

08.05.2017.

plkst. 11.00

  Rīgas Valsts tehnikums 
27.02.2017. VIAA 2017/19 ERAF RT

Rēzeknes tehnikuma ēku kompleksa 3.kārtas – Rēzeknes tehnikuma Multifunkcionālās zāles jaunbūve, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē

10.04.2017. plkst. 10.00 

  Rēzeknes tehnikums
27.02.2017. VIAA 2017/23 ERAF JT

Jelgavas Tehnikuma izglītības programmas "Autotransports" aprīkojuma piegāde

11.04.2017.
plkst. 10.00

  Jelgavas Tehnikums
27.02.2017. VIAA 2017/24 ERAF SaT

Saldus tehnikuma izglītības programmas "Būvniecība"
aprīkojuma piegāde

11.04.2017. plkst. 11.00

  Saldus tehnikums 
08.02.2017. VIAA 2017/15 ERAF LVT

"Būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi Profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Valsts tehnikums” objektiem" 

29.03.2017. plkst. 10.00

  Liepājas Valsts tehnikums
06.02.2017. VIAA 2017/16 ERAF

„Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvekspertīzes pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros”

20.03.2017. plkst. 10.00

  Valsts izglītības attīstības aģentūra
02.02.2017. VIAA 2017/05 ERAF RVT

METU KONKURSS
„PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” multifunkcionālā korpusa jaunbūves meta izstrāde”

03.05.2017. 

plkst. 10.00

  Rīgas Valsts tehnikums
01.02.2017. VIAA 2017/01 ERAF KT

METU KONKURSS
„Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūve”

28.04.2017.

plkst. 11.00

  Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums
01.02.2017. VIAA 2017/09 ERAF

"PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” mācību ēku, Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33, Kuldīgā, pārbūves (ietverot restaurāciju) būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība"

21.03.2017.

plkst. 10.00

  PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”
31.01.2017. VIAA 2016/26 ERAF RVT

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” dienesta viesnīcas jaunbūves un metodiskā korpusa rekonstrukcijas, Dārzciema ielā 64, Rīgā, autoruzraudzība

Lēmums  
PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”
23.01.2017. VIAA 2017/04 ERAF ST

Būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi Profesionālās izglītības kompetences centra „Smiltenes tehnikums” objektiem

06.03.2017. plkst. 11.00

  Smiltenes tehnikums 
13.01.2017. VIAA 2017/02 ERAF VT

Būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi Valmieras tehnikuma objektiem

30.01.2017. plkst. 10.00

SIA “BM-projekts
Valmieras tehnikums