METU KONKURSS
Daugavpils tehnikuma baseina ēkas pārbūve par dzelzceļa transporta laboratorijas korpusu meta izstrāde”
identifikācijas numurs VIAA 2016/19 ERAF DT

Paziņojums ievietots: 29.08.2016.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:

  • Anita Birzniece, konkursa žūrijas komisijas atbildīgā sekretāre, tālr. 67785410, e-pasts: anita.birzniece@viaa.gov.lv. Kontaktpersona konkursa laikā nodrošina komunikāciju ar dalībniekiem un sniedz organizatorisku informāciju par konkursu;
  • Rolands Počs, iepirkuma komisijas sekretārs, tālr. 67785410, e-pasts: rolands.pocs@viaa.gov.lv. Kontaktpersona sarunu procedūras laikā ir pilnvarota sniegt organizatorisku informāciju par sarunu procedūru.

Iepirkuma priekšmets: objekta „Tehnikuma baseina ēkas pārbūve par dzelzceļa transporta laboratorijas korpusu” arhitektoniskā risinājuma un tam atbilstoša būvprojekta izstrādes, kā arī autoruzraudzības pakalpojuma nodrošināšana.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 1. decembris (plkst. 10:00)

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA Sekretariātā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050

Paziņojums IUB mājaslapā publicēts: 05.09.2016

Nolikums: ?d=Nolikums_VIAA_2016_19_ERAF_DT.docx (Nolikuma 9. pielikums)

Daugavpils tehnikuma metu konkursa IUB publikācija.

Atbildes uz jautājumiem: ?d=68648_Atbildes_uz_jautajumiem_10112016.docx (publicēts 11.11.2016.); pielikumi - Inventerizācijas lieta ?d=53234_inventarizacijas_lieta.pdf; Zemes robežu plāns - ?d=28509_zemes_robez_pla_ns.pdf

Informācija ieinteresētajiem piegādātājiem: lai saņemtu inženiertopogrāfiju .dwg formātā, lūgums sazināties ar konkursa žūrijas komisijas atbildīgo sekretāri Anitu Birznieci, tālr. 67785410, e-pasts: anita.birzniece@viaa.gov.lv