Iepirkums
"Būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma objektiem"
identifikācijas numurs VIAA 2016/21 ERAF KLT

 

Paziņojums ievietots: 07.09.2016.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:

  • Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru – Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vecākā eksperte Anita Birzniece, tālr.: 67785410, e-pasts: anita.birzniece@viaa.gov.lv.
  • Kontaktpersona jautājumos par tehnisko specifikāciju - Valsts izglītības attīstības aģentūras Struktūrfondu pēcuzraudzības nodaļas vecākais eksperts Mārcis Zitmanis, tālr.: 67785411, e-pasts: marcis.zitmanis@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: 

Būvprojektu izstrādes pakalpojumi, kā arī izstrādāto būvprojektu īstenošanas autoruzraudzība un sadarbība ar Pasūtītāju objektu būvdarbu laikā saskaņā ar Projektēšanas uzdevumiem, projektēšanas līgumu un autoruzraudzības līgumu.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās daļās:

1. daļa – Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam „Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Dienesta viesnīcas Nr.2 ēkas, Valteru ielā 6/2, Kandavā, atjaunošana un piegulošās teritorijas labiekārtošana” (turpmāk – Iepirkuma priekšmeta 1. daļa) saskaņā ar projektēšanas uzdevumu (10. pielikums);

2. daļa – Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam „Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma stadiona un administrācijas ēkas pārbūve, Daigones ielā 14, Kandavā” (turpmāk – Iepirkuma priekšmeta 2. daļa) saskaņā ar projektēšanas uzdevumu (11. pielikums).

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 23. novembris (plkst. 15:00)

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA Sekretariātā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050

Paziņojums IUB mājaslapā publicēts: 09.09.2016.

Nolikums: ?d=Nolikums_Projektesana_Kandava.doc

Nolikums ar grozījumiem: ?d=45112_Nolikums_Projektesana_Kandava_ar_24_10_2016_grozijumiem.doc (publicēts 27.10.2016)

Kandavas tehnikuma konkursa publikācija.

Atbildes uz jautājumiem: 

  • ?d=89931_Atbildes_uz_jautajumiem_10102016.docx (publicēts 11.10.2016); 
  • ?d=Atbildes_uz_jautajumiem_pie_protokola_13.10.2016.docx (publicēts 13.10.2016); 
  • ?d=Atbilde_uz_ieint_pieg_jautajumu_26_10_2016.docx (publicēts 26.10.2016); 
  • ?d=Atbilde_uz_ieint_pieg_jaut_27_10_2016.docx (publicēts 27.10.2016) - pielikums - Tehniskā dokumentācija ?d=Papildu_tehniska_dokumentacija.rar
  • ?d=Atbildes_uz_ieint_pieg_jaut_01_11_2016.docx (publicēts 01.11.2016)
  • ?d=Atbildes_uz_jautajumiem_10112016_iestadem.docx (publicēts 11.11.2016)