Iepirkums
„Priekuļu tehnikuma lauksaimniecības tehnikas, automobiļu diagnostikas un remontu ēkas jaunbūves un tai piegulošās teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi”
identifikācijas numurs VIAA 2016/25 ERAF PT

Paziņojums ievietots: 12.09.2016.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:

  • Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru – Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta projektu vadības nodaļas vecākais eksperts Rolands Počs, tālr.Nr.67785410, e-pasts: rolands.pocs@viaa.gov.lv.
  • Kontaktpersona jautājumos par tehnisko specifikāciju – Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta projektu vadības nodaļas vecākais eksperts Uģis Jurševics, tālr.Nr.67785431, e-pasts: ugis.jursevics@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets:
Priekuļu tehnikuma lauksaimniecības tehnikas, automobiļu diagnostikas un remontu ēkas jaunbūves un tai piegulošās teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrāde, kā arī izstrādātā būvprojekta īstenošanas autoruzraudzība un sadarbība ar Pasūtītāju objekta būvdarbu laikā.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016.gada 23.novembris (plkst.11:00)

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA Sekretariātā (5.stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050

Sludinājums publicēts IUB: www.pvs.iub.gov.lv (15.09.2016.)

Nolikums: ?d=Atklatais_konkurss_VIAA_2016_25_ERAF_PT_Nolikums.doc

Nolikums ar grozījumiem: ?d=31479_Atklatais_konkurss_VIAA_2016_25_ERAF_PT_Nolikums_ar_24_10_2016_grozijumiem.doc (publicēts 27.10.2016)

Atbildes uz jautājumiem: 

  • ?d=Atbildes_uz_jautajumiem_10102016.docx (publicēts 11.10.2016);  
  • ?d=Atbilde_uz_ieint_pieg_jautajumu_Priekulji_26_10_2016.docx (publicēts 26.10.2016);
  • ?d=Atbilde_uz_ieint_pieg_jaut_14_11_2016.docx (publicēts 14.11.2016)