Iepirkums
„Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma ēku kompleksa un teritorijas labiekārtojuma attīstības meta izstrāde”
identifikācijas numurs VIAA 2016/18 ERAF RMMT

Paziņojums ievietots: 13.09.2016.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Rolands Počs, Konkursa žūrijas komisijas atbildīgais sekretārs, tālr. 67785410, e-pasts: rolands.pocs@viaa.gov.lv. Kontaktpersona Konkursa laikā nodrošina komunikāciju ar dalībniekiem un sniedz organizatorisku informāciju par Konkursu.

Iepirkuma priekšmets:
Objekta „Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma ēku komplekss” arhitektoniskā risinājuma un tam atbilstoša būvprojekta izstrādes, kā arī autoruzraudzības pakalpojuma nodrošināšana

Meta piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 10. janvāris (plkst.10:00)

Meta piedāvājumu iesniegšanas vieta: Meta piedāvājumi jāiesniedz Konkursa žūrijas komisijas atbildīgajam sekretāram, Vaļņu ielā 1, Rīgā, VIAA Sekretariātā (5. stāvs), darbadienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13:00 līdz plkst. 16:00, piegādātājam iepriekš piesakoties pa tālr. 67785410.

Sludinājums publicēts IUB: www.pvs.iub.gov.lv (16.09.2016.)

Nolikums: ?d=48525_Metu_konkurss_VIAA_2016_18_ERAF_RMMT_Nolikums.docx, nolikuma 9.pielikums un 10.pielikums.

Nolikuma precizējumi: 

  • ?d=Nolikuma_precizejumi_28102016.docx (publicēts 28.10.2016.); 
  • ?d=VIAA_2016_18_ERAF_RMMT_Nolikums_ar_09_12_2016_precizejumiem.docx (publicēts 14.12.2016.)

Atbildes uz jautājumiem: 

  • ?d=RMMT_atbildes_17102016.docx (publicēts 17.10.2016.) pielikumi - Zemesgrāmatas kopija ?d=zemesgramatu_aplieciba_rav.pdf un Zemes robežu plāns ?d=ZG_robezu_plans.pdf
  • Papildu pielikumi (publicēts 21.10.2016.) - Dienesta viesnīca stāvu plāns ?d=dienesta_viesnica.rar; Darbnīcu korpuss plāns ?d=darbn_cu_korpuss.rar; Mācību korpuss plāns ?d=macibu_korpuss.rar; Sabiedriskais korpuss plāns ?d=sabiedriskais_korpuss.rar; Sporta zāle plāns ?d=sporta_z_le.rar
  • ?d=Atbildes_RMMT_26_10_2016.docx (publicēts 26.10.2016.) pielikums - ?d=Sporta_zale_1_2_stava_plani.pdf
  • ?d=Atbildes_uz_ieint_pieg_jaut_29_11_2016.docx (publicēts 29.11.2016.)
  • ?d=Atbilde_uz_ieint_pieg_jaut_05_12_2016.docx (publicēts 05.12.2016.)

Informācija ieinteresētajiem piegādātājiem: ?d=Informacija_piegadatajiem_09_12_2016.doc (publicēts 09.12.2016.)

Devīžu atšifrējumu atvēršanas sanāksme notiks 10.02.2017. plkst.11:00, Valsts izglītības attīstības aģentūras telpās, Vaļņu ielā 1, 4.stāva Konferenču zālē.