Iepirkums
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Saldus tehnikuma Dienesta viesnīcu ēku pārbūve un piegulošo teritoriju labiekārtošana, Kalnsētas ielā 20 un Kalnsētas ielā 22, Saldū”
VIAA 2016/23 ERAF SaT

Paziņojums ievietots:14.09.2016.

 

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
- Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru – Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vecākā eksperte Anita Birzniece, t.67785410, e-pasts: anita.birzniece@viaa.gov.lv.
- Kontaktpersona jautājumos par tehnisko specifikāciju - Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts Uģis Jurševics, t.67785431, e-pasts: ugis.jursevics@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Saldus tehnikuma Dienesta viesnīcu ēku pārbūve un piegulošo teritoriju labiekārtošana, Kalnsētas ielā 20 un Kalnsētas ielā 22, Saldū”, kā arī izstrādātā būvprojekta īstenošanas autoruzraudzība un sadarbība ar Pasūtītāju objekta būvdarbu laikā saskaņā ar darba uzdevumiem, projektēšanas līgumu un autoruzraudzības līgumu.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 23. novembris (plkst. 12:00)
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA Sekretariātā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050
Paziņojums IUB mājaslapā publicēts: 14.09.2016 www.ted.europa.eu 

Nolikums:?d=Nolikums_Projektesana_Saldus_VIAA_2016_23_ERAF_SaT.doc;

Nolikums ar grozījumiem: ?d=27102016_grozits_Nolikums_Projektesana_Saldus_VIAA_2016_23_ERAF_SaT_.doc (publicēts 27.10.2016)

Nolikums ar precizējumiem: ?d=21102016_precizets_Nolikums_Projektesana_Saldus_VIAA_2016_23_ERAF_SaT.doc (publicēts 21.10.2016)

Atbildes uz jautājumiem: 

  • ?d=48214_Atbildes_uz_jautajumiem_10102016.docx (publicēts 11.10.2016);
  • ?d=Atbildes_uz_jautajumiem_21102016.docx (publicēts 21.10.2016); 
  • ?d=74391_Atbilde_uz_ieint_pieg_jautajumu_Saldus_26102016.docx (publicēts 26.10.2016)
  • ?d=28102016_atbildes_Saldus_tehnikums.docx (publicēts 28.10.2016)
  • ?d=81805_Atbildes_uz_jautajumiem_10112016_iestadem.docx (publicēts 11.11.2016)