Metu konkurss
„Ogres tehnikuma multifunkcionālas halles izveides meta izstrāde”
id.Nr. VIAA 2016/20 ERAF OT

 

Paziņojums ievietots: 14.09.2016.

 

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Rolands Počs, konkursa žūrijas komisijas atbildīgais sekretārs, tālr. 67785410, e-pasts: rolands.pocs@viaa.gov.lv. Kontaktpersona konkursa laikā nodrošina komunikāciju ar dalībniekiem un sniedz organizatorisku informāciju par konkursu.

Iepirkuma priekšmets: Objekta „Ogres tehnikuma Multifunkcionāla halle” arhitektoniskā risinājuma un tam atbilstoša būvprojekta izstrādes, kā arī autoruzraudzības pakalpojuma nodrošināšana.

Meta piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 11. janvāris (plkst.10.00)

Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Meta piedāvājumi jāiesniedz konkursa žūrijas komisijas atbildīgajam sekretāram, Vaļņu ielā 1, Rīgā, VIAA Sekretariātā (5.stāvs), darbadienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13:00 līdz plkst. 16.00, piegādātājam iepriekš piesakoties pa tālr. 67785410.

Sludinājums publicēts IUB: - www.pvs.iub.gov.lv (16.09.2016.)

Nolikums: 

  • Nolikums ?d=Metu_konkurss_VIAA_2016_20_ERAF_OT_Nolikums.docx; Pielikums nr. 9 ?d=93391_Konkursa_nolikuma_pielikums_Nr_9_Inzeniertopografiskais_plans.pdf; Pielikums nr. 10 ?d=24685_Konkursa_nolikuma_pielikums_Nr_10_Zemes_gabalu_robezu_plans.pdf (publicēts 14.09.2016.)
  • Nolikums ar pielikumiem un precizējumiem ?d=VIAA_2016_20_ERAF_OT_Nolikums_ar_08_12_2016_precizejumiem.docx (publicēts 14.12.2016.)

! Informācija ieinteresētajiem piegādātājiem: lai saņemtu inženiertopogrāfiju .dwg formātā, lūgums sazināties ar konkursa žūrijas komisijas atbildīgo sekretāru Rolandu Poču, tālr. 67785410, e-pasts: rolands.pocs@viaa.gov.lv

Atbildes uz jautājumiem:

  • ?d=Atbilde_uz_ieint_pieg_jautajumu_07_10_2016.doc (Publicēts 07.10.2016.); 
  • ?d=Atbildes_uz_ieint_pieg_jautajumiem_24.10.2016.docx (Publicēts 24.10.2016.)

Informācija ieinteresētajiem piegādātājiem: ?d=51866_Informacija_piegadatajiem_09_12_2016.doc (publicēts 09.12.2016.) 

Devīžu atšifrējumu atvēršanas sanāksme notiks 10.02.2017. plkst.10:00, Valsts izglītības attīstības aģentūras telpās, Vaļņu ielā 1, 4.stāva Konferenču zālē.