Iepirkums
“Būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi Valmieras tehnikuma objektiem”
VIAA 2016/22 ERAF VT

 

 Paziņojums ievietots: 27.09.2016.

Pasūtītājs:

Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:

- Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru – Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vecākā eksperte Anita Birzniece, t. 67785410, e-pasts: anita.birzniece@viaa.gov.lv.

- Kontaktpersona jautājumos par tehnisko specifikāciju - Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts Uģis Jurševics, t. 67785431, e-pasts: ugis.jursevics@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Iepirkuma priekšmets ir būvprojektu izstrāde Valmieras tehnikuma objektiem, kā arī izstrādātā būvprojekta īstenošanas autoruzraudzība (1.daļā) un sadarbība ar Pasūtītāju objektu būvdarbu laikā saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu (10.pielikums), projektēšanas līgumu (8.pielikums) un autoruzraudzības līgumu (9.pielikums).

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 14. decembris (plkst. 10:00)

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA Sekretariātā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050. 

Nolikums: ?d=Valmieras_tehnikums_projektesanas_nolikums_VIAA_2016_22.doc

Nolikums ar grozījumiem:

  • ?d=Nolikums_ar_grozijumiem_12102016.doc (publicēts 17.10.2016) 
  • ?d=Nolikums_ar_grozijumiem_24102016.doc (publicēts 25.10.2016)
  • ?d=Nolikums_ar_grozijumiem_27102016.doc (publicēts 27.10.2016)
  • ?d=Nolikums_ar_grozijumiem_14112016.doc (publicēts 17.11.2016)

Nolikuma precizējumi:

  • ?d=Nolikuma_precizejumi_04102016.docx (publicēts 04.10.2016); 
  • ?d=Nolikuma_precizejumi_21102016.docx (publicēts 21.10.2016)

Atbildes uz jautājumiem:

  • ?d=Atbildes_uz_jautajumiem_04102016.docx (publicēts 04.10.2016); 
  • ?d=Atbildes_uz_jautajumiem_11102016.docx (publicēts 11.10.2016); 
  • ?d=Atbildes_uz_jautajumiem_17102016.docx (publicēts 17.10.2016); 
  • ?d=97998_Atbildes_uz_jautajumiem_21102016.docx (publicēts 21.10.2016)