Iepirkums
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam
“Jelgavas Tehnikuma sporta zāles jaunbūve un pieguļošās teritorijas labiekārtošana”
VIAA 2016/24 ERAF JT
 

Paziņojums ievietots: 03.10.2016.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
- Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru – Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vecākā eksperte Anita Birzniece, t.67785410, e-pasts: anita.birzniece@viaa.gov.lv.
- Kontaktpersona jautājumos par tehnisko specifikāciju - Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts Uģis Jurševics, t.67785431, e-pasts: ugis.jursevics@viaa.gov.lv.
 
Iepirkuma priekšmets: 
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Jelgavas Tehnikuma sporta zāles jaunbūve un pieguļošās teritorijas labiekārtošana”, kā arī izstrādātā būvprojekta īstenošanas autoruzraudzība un sadarbība ar Pasūtītāju objekta būvdarbu laikā saskaņā ar Darba uzdevumu, projektēšanas līgumu un autoruzraudzības līgumu.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 23.novembris (plkst. 14:00)

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA Sekretariātā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050

Paziņojums IUB mājaslapā publicēts: 03.10.2016.

Nolikums: ?d=APSTIPRINATS_Nolikums_Projektesana_Jelgava.doc 

Nolikuma grozījumi: 

  • ?d=Ar_grozijumiem_APSTIPRINATS_Nolikums_Projektesana_Jelgava.doc (publicēts 14.10.2016)
  • ?d=Ar_27102016_grozijumiem_Nolikums_Projektesana_Jelgava.doc (publicēts 27.10.2016)

Atbildes uz jautājumiem: 

  • ?d=Atbildes_uz_jautajumiem_12102016.docx (publicēts 13.10.2016) 
  • ?d=Atbilde_uz_ieint_pieg_jautajumu_Jelgava_260102016.docx (publicēts 26.10.2016)
  • ?d=59071_Atbildes_uz_jautajumiem_10112016_iestadem.docx (publicēts 11.11.2016)

Paziņojums IUB mājaslapā publicēts 14.10.2016. Skatīt.