METU KONKURSS
Slēgta poligona praktisko apmācību darbnīcām un sporta zālei jaunbūves meta izstrāde Profesionālās izglītības kompetences centram „Daugavpils Būvniecības tehnikums””

ID. Nr. VIAA 2016/28 ERAF DBT

Paziņojums publicēts: 07.10.2016.

 

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Rolands Počs, konkursa žūrijas komisijas atbildīgais sekretārs, tālr. 67785410, e-pasts: rolands.pocs@viaa.gov.lv. Kontaktpersona konkursa laikā nodrošina komunikāciju ar dalībniekiem un sniedz organizatorisku informāciju par konkursu.

Iepirkuma priekšmets:
Objekta „Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils Būvniecības tehnikums” slēgta poligona jaunbūve praktisko apmācību darbnīcām un sporta zālei” arhitektoniskā risinājuma un tam atbilstoša būvprojekta izstrādes, kā arī autoruzraudzības pakalpojuma nodrošināšana.

Meta piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 9. janvāris (plkst.10.00)

Meta piedāvājumu iesniegšanas vieta: Meta piedāvājumi jāiesniedz konkursa žūrijas komisijas atbildīgajam sekretāram, Vaļņu ielā 1, Rīgā (VIAA lietvedība 5.stāvā), darbadienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00, piegādātājam iepriekš piesakoties pa tālr. 67785410.

Nolikums: 

  • Nolikums ?d=82610_Metu_konkurss_VIAA_2016_28_ERAF_DBT_nolikums.docx Pielikums: ?d=Metu_konkursa_nolikuma_pielikums_Nr_9.pdf (publicēts 07.10.2016.)
  • Nolikums ar pielikumu un precizējumiem ?d=91021_VIAA_2016_28_ERAF_DBT_nolikums_ar_08_12_2016_precizejumiem.docx (publicēts 14.12.2016.)

Paziņojums IUB mājaslapā publicēts: 10.10.2016.

Atbildes uz jautājumiem: ?d=Atbilde_uz_ieint_pieg_jaut_11_11_2016.docx (publicēts 11.11.2016.)

Informācija ieinteresētajiem piegādātājiem: ?d=4604_Informacija_piegadatajiem_09_12_2016.doc (publicēts 09.12.2016.)