“Rēzeknes tehnikuma ēku kompleksa 3. kārtas – „Rēzeknes tehnikuma Multifunkcionālās zāles jaunbūve, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē” būvprojekta ekspertīze”
VIAA 2016/32 ERAF RT

Paziņojums ievietots: 21.10.2016.


Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
- Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkumu– Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts Rolands Počs, t. 67785410, e-pasts: rolands.pocs@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Iepirkuma priekšmets ir Rēzeknes tehnikuma ēku kompleksa 3. kārtas – „Rēzeknes tehnikuma Multifunkcionālās zāles jaunbūve, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē” būvprojekta ekspertīze atbilstoši Būvprojekta ekspertīzes uzdevumam, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 1. novembris (plkst. 10:00)
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA Sekretariātā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050

Nolikums: ?d=Nolikums_rezekne_buvekspertize_32.docx

Atbildes uz jautājumiem: ?d=Atbildes_uz_ieint_pieg_jaut_RT_ekspertize_28102016.docx (publicēts 28.10.2016)