“Būvprojekta “Ogres tenikuma dienesta viesnīcas rekonstrukcija” ekspertīze”
VIAA 2016/34 ERAF OT

Paziņojums ievietots: 11.11.2016.


Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
- Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkumu– Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts Rolands Počs, t. 67785410, e-pasts: rolands.pocs@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Iepirkuma priekšmets ir būvprojekta “Ogres tenikuma dienesta viesnīcas rekonstrukcija” ekspertīze atbilstoši Būvprojekta ekspertīzes uzdevumam, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 23. novembris (plkst. 10:00)
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA Sekretariātā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050

Nolikums: ?d=29689_Nolikums_Ogre_buvekspertize_VIAA_34_ERAF_OT.docx