„Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” multifunkcionālās sporta zāles jaunbūves un sporta laukuma pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”
Nr. VIAA 2016/36 ERAF RTRIT

Iepirkumā veikti grozījumi un pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš!

Paziņojums ievietots: 25.11.2016

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru – Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta projektu vadības nodaļas vecākais eksperts Rolands Počs, tālr.Nr.67785410, e-pasts: rolands.pocs@viaa.gov.lv.

Kontaktpersona jautājumos par tehnisko specifikāciju – Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta projektu vadības nodaļas vecākais eksperts Uģis Jurševics, tālr.Nr.67785431, e-pasts: ugis.jursevics@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets:
Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” multifunkcionālās sporta zāles jaunbūves un sporta laukuma pārbūves būvprojekta izstrāde, kā arī izstrādātā būvprojekta īstenošanas autoruzraudzība un sadarbība ar Pasūtītāju objekta būvdarbu laikā.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017.gada 26.janvāris (plkst.11:00)

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA Sekretariātā (5.stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050

Nolikums: ?d=Atklatais_konkurss_VIAA_2016_36_ERAF_RTRIT_Nolikums.doc

Nolikums ar grozījumiem:

  • ?d=Nolikums_VIAA_2016_36_ERAF_RTRIT_ar_05_12_2016_grozijumiem.doc (publicēts 08.12.2016)
  • ?d=Nolikums_VIAA_2016_36_ERAF_RTRIT_ar_27_12_2016_grozijumiem.doc (publicēts 30.12.2016)

Skiču projekta dokumenti: paskaidrojuma raksts - ?d=PAskaidrojuma_raksts.pdf; sporta zāle ?d=Sporta_zale_1_stavs.pdf?d=Sporta_zale_2_stavs.pdf?d=A_Genplans_Sporta_za_le.pdffasāde - ?d=Fasade_1_Sporta_za_le.pdf?d=Fasade_2_Sporta_za_le.pdf.