“Būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi Valmieras tehnikuma objektiem”
VIAA 2017/02 ERAF VT

Paziņojums ievietots: 13.01.2017.


Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija: Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkumu– Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts Herberts Bucenieks, t. 67358458, e-pasts: herberts.bucenieks@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Iepirkuma priekšmets ir projektēšanas pakalpojumi Valmieras tehnikuma objektiem, kā arī izstrādātā būvprojekta īstenošanas autoruzraudzība (iepirkuma 1.daļā).

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 30. janvāris (plkst. 10.00)

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA Sekretariātā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050

Nolikums: ?d=Nolikums_2017_2_ERAF_VT_13.01.2017.doc