„Būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi Profesionālās izglītības kompetences centra „Smiltenes tehnikums” objektiem”
(ID.Nr. VIAA 2017/04 ERAF ST)


Paziņojums ievietots: 23.01.2017.


Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru – Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta projektu vadības nodaļas vecākais eksperts Rolands Počs, tālr.Nr.67785410, e-pasts: rolands.pocs@viaa.gov.lv.

Kontaktpersona jautājumos par tehnisko specifikāciju – Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta projektu vadības nodaļas vecākais eksperts Uģis Jurševics, tālr.Nr.67785431, e-pasts: ugis.jursevics@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets:
Iepirkuma priekšmets ir būvprojektu izstrāde Profesionālās izglītības kompetences centra „Smiltenes tehnikums” objektiem, kā arī izstrādāto būvprojektu īstenošanas autoruzraudzība.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017.gada 6.marts (plkst.11:00)

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA Sekretariātā (5.stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050

Nolikums: ?d=Atklats_konkurss_VIAA_2017_04_ERAF_ST_Nolikums.doc

Tehniskā dokumentācija: ?d=VIAA_2017_04_ERAF_ST_Tehniska_dokumentacija.zip