"PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” mācību ēku, Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33, Kuldīgā, pārbūves (ietverot restaurāciju) būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība" 
(ID.Nr. VIAA 2017/09 ERAF)

Paziņojums ievietots: 01.02.2017.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:

  •  Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru – Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vecākā eksperte Anita Birzniece, t.67785410, e-pasts: anita.birzniece@viaa.gov.lv.
  • Kontaktpersona jautājumos par tehnisko specifikāciju - Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts Mārcis Zitmanis, t.:67785411, e-pasts: marcis.zitmanis@viaa.gov.lv .

Iepirkuma priekšmets: 
PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” mācību ēku, Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33, Kuldīgā, pārbūves (ietverot restaurāciju) būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 21.marts (plkst. 10:00)

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA Sekretariātā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050

Paziņojums IUB mājaslapā publicēts: 01.02.2017.

Nolikums: ?d=Nolikums_Kuldigas_Tehnologiju_un_turisma_tehnikums.doc

Pielikums nolikumam: ?d=Pielikums_nolikumam_AMI_Liepajas_31.pdf 

Nolikums ar grozījumiem: ?d=Nolikums_AR_GROZIJUMIEM_15.02.2017_.doc (publicēts 17.02.2017.)

Pielikums nolikumam: ?d=Pielikums_nolikumam_AMI_Liepajas_33.pdf (publicēts 17.02.2017.)

Pielikums projektēšanas uzdevumam: ?d=Projektesanas_uzdevums.zip (publicēts 17.02.2017.)