Informācija par pieņemto lēmumu
Atklāts konkurss “PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” mācību ēku,
Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33, Kuldīgā, pārbūves (ietverot restaurāciju) būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”
(id.Nr. VIAA 2017/09 ERAF KT)

 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma (stājies spēkā 01.03.2017.) Pārejas noteikumu 2.punktu un Publisko iepirkumu likuma (likuma redakcijā, kas bija spēkā līdz 28.02.2017.) 38.panta otrās daļas regulējumu, iepirkuma komisija 2017.gada 4.aprīlī pieņēma lēmumu pārtraukt atklātu konkursu “PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” mācību ēku, Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33, Kuldīgā, pārbūves (ietverot restaurāciju) būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” (id.Nr. VIAA 2017/09 ERAF KT) , jo Atklāta konkursa ietvaros pretendentu iesniegtie piedāvājumi pārsniedz finansējuma saņēmēja, PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”, budžeta iespējas, kā arī ir nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas iepirkuma procedūras dokumentos.

Vairāk informācijas Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.