METU KONKURSS
„Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūve”
ID. Nr. VIAA 2017/01 ERAF KT

Paziņojums publicēts: 01.02.2017.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Herberts Bucenieks, Konkursa žūrijas komisijas atbildīgais sekretārs, tālr. 67358458, e-pasts: herberts.bucenieks@viaa.gov.lv.  Kontaktpersona konkursa laikā nodrošina komunikāciju ar dalībniekiem un sniedz organizatorisku informāciju par konkursu.

Iepirkuma priekšmets:
Objekta „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centrs” arhitektoniskā risinājuma un tam atbilstoša būvprojekta izstrādes, kā arī autoruzraudzības pakalpojuma nodrošināšana.

Meta piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 28. aprīlis (plkst.11.00)

Meta piedāvājumu iesniegšanas vieta: Meta piedāvājumi jāiesniedz Konkursa žūrijas komisijas atbildīgajam sekretāram, Vaļņu ielā 1, Rīgā, VIAA Sekretariātā (5.stāvs), darbadienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00, piegādātājam iepriekš piesakoties pa tālr. 67358458.

Nolikums: ?d=Metu_konkursa_nolikums_KTTT_centra_parbuve.docx

Nolikums ar grozījumiem:

  • ?d=Metu_konkursa_nolikums_KTTT_centra_parbuve_ar_10032017_grozijumiem.docx (publicēts 10.03.2017.)
  • ?d=Metu_konkursa_nolikums_KTTT_centra_parbuve_ar_17032017_grozijumiem.docx (publicēts 22.03.2017.)
  • ?d=Metu_konkursa_nolikums_KTTT_centra_parbuve_ar_grozijumiem_30032017_1_.docx (publicēts 03.04.2017.)

Tehniskā dokumentācija: ?d=Pielikumi.zip?d=Pielikums_nr_15_Kalpaka_ielas_1_arhitektoniski_m_ksliniecisk_s_izp_tes_atzinums_ar_foto_fiks_cij_m_1dala.zip?d=Pielikums_nr_15_Kalpaka_ielas_1_arhitektoniski_m_ksliniecisk_s_izp_tes_atzinums_ar_foto_fiks_cij_m_2dala.zip

Atbildes uz jautājumiem: ?d=Atbildes_uz_jautajumiem_10032017_1_.docx (publicēts 10.03.2017.)

Ēku inventarizācijas/kadastrālās uzmērīšanas lietas: ?d=Eku_inventarizacijas_kadastralas_uzmerisanas_lietas.zip (publicēts 10.03.2017.)

Devīžu atšifrējumu atvēršanas sanāksme notiks 2017.gada 29.maijā plkst. 10:00, Vaļņu ielā 1, Rīga, LV-1050, 3.stāva apspriežu zālē.