METU KONKURSS
„PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” multifunkcionālā korpusa jaunbūves meta izstrāde”
ID. Nr. VIAA 2017/05 ERAF RVT

Paziņojums publicēts: 02.02.2017.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Herberts Bucenieks 
Konkursa žūrijas komisijas atbildīgais sekretārs
Tālr.: 67358458, e-pasts: herberts.bucenieks@viaa.gov.lv

Kontaktpersona konkursa laikā nodrošina komunikāciju ar dalībniekiem un sniedz organizatorisku informāciju par konkursu.

Iepirkuma priekšmets:
Objekta „PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” multifunkcionālā korpusa jaunbūve” arhitektoniskā risinājuma un tam atbilstoša būvprojekta izstrādes, kā arī autoruzraudzības pakalpojuma nodrošināšana.

Meta piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 3. maijs (plkst.10.00)

Meta piedāvājumu iesniegšanas vieta: Meta piedāvājumi jāiesniedz konkursa žūrijas komisijas atbildīgajam sekretāram, Vaļņu ielā 1, Rīgā (VIAA lietvedība 5.stāvā), darbadienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00, piegādātājam iepriekš piesakoties pa tālr. 67358458.

Nolikums: ?d=Metu_konkurss_RVT_Nolikums.docx

Nolikums ar grozījumiem: ?d=Metu_konkurss_RVT_Nolikums_ar_13032017_grozijumiem.docx (publicēts 16.03.2017.)

                                                ?d=Metu_konkurss_RVT_Nolikums_ar_30032017_grozijumiem.docx (publicēts 06.04.2017.)

Tehniskā dokumentācija: ?d=37217_Pielikumi.zip

Atbildes uz jautājumiem: ?d=Atbildes_uz_jautajumiem_10032017.docx (publicēts 10.03.2017.)

 

Devīžu atšifrējumu atvēršanas sanāksme notiks 2017.gada 25.maijā plkst. 10:00, Vaļņu ielā 1, Rīga, LV-1050, 3.stāva apspriežu zālē.