Saldus tehnikuma izglītības programmas "Būvniecība"
aprīkojuma piegāde
VIAA 2017/24 ERAF SaT

Paziņojums ievietots: 27.02.2017.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
- Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru – Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vecākā eksperte Anita Birzniece, t. 67785410, e-pasts: anita.birzniece@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets:
Iepirkuma priekšmets ir Projekta ietvaros Saldus tehnikuma izglītības programmas "Būvniecība" aprīkojuma piegāde saskaņā ar nolikuma 3. pielikumā „Tehniskās specifikācijas” noteiktajām prasībām.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās daļās:

  • 1.daļa – Universālā iekrāvēja - ekskavatora piegāde (CPV kods: 16700000-2 (Traktori)), uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas nodrošināšana.
  • 2.daļa – Mērinstrumentu piegāde izglītības programmas “Būvniecība” ietvaros (CPV kods: 38300000-8 (Mērinstrumenti)), personāla apmācība un garantijas nodrošināšana.


Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 11. aprīlis (plkst. 11:00)
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA Sekretariātā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050

Nolikums: ?d=Nolikums_SaT.doc