Jelgavas Tehnikuma izglītības programmas "Autotransports" aprīkojuma piegāde
VIAA 2017/23 ERAF JT

Paziņojums ievietots: 27.02.2017.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
- Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru – Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vecākā eksperte Anita Birzniece, t.67785410, e-pasts: anita.birzniece@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets:
Iepirkuma priekšmets ir Projekta ietvaros Jelgavas Tehnikuma izglītības programmas "Autotransports" aprīkojuma piegāde (turpmāk – Preces) un piegāde saskaņā ar nolikuma 3.pielikumā „Tehniskās specifikācijas” noteiktajām prasībām (turpmāk – Tehniskā specifikācija).

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās daļās:

  • 1.daļa – Mācību stendu piegāde izglītības programmas "Autotransports" ietvaros (CPV kods: 34152000-7 (Mācību simulatori), Papildus CPV kods: 39162200-7 (Mācību līdzekļi un ierīces)), uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas nodrošināšana;
  • 2.daļa – Elektroniskās automehāniķu apmācību programmas licences piegāde (CPV kods: 48931000-3 (Mācību programmatūras pakotne));
  • 3.daļa – Izglītības programmas "Autotransports" aprīkojuma un instrumentu piegāde (CPV kods: 42000000-6 (Ražošanas iekārtas), Papildus CPV kodi: 42943200-0 (Ultraskaņas vannas), 42600000-2 (Darbagaldi), 42661000-7 (Mīkstlodēšanas un cietlodēšanas aprīkojums), 44512940-3 (Instrumentu komplekti)), uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas nodrošināšana.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 11.aprīlis (plkst. 10:00)
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA Sekretariātā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050

Nolikums: ?d=Nolikums_apstiprinats_JT.doc