"Rēzeknes tehnikuma ēku kompleksa 3.kārtas – Rēzeknes tehnikuma Multifunkcionālās zāles jaunbūve, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē"
(ID.Nr. VIAA 2017/19 ERAF RT)

Paziņojums ievietots: 27.02.2017.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Herberts Bucenieks
Izglītības infrastruktūras projektu departamenta
Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts
Tālr.: 67358458, fakss: 67814344
herberts.bucenieks@viaa.gov.lv 

Iepirkuma priekšmets: 
Rēzeknes tehnikuma ēku kompleksa 3. kārtas – Rēzeknes tehnikuma Multifunkcionālās zāles jaunbūve
Varoņu ielā 11a, Rēzeknē

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 10. aprīlis plkst. 10.00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA Sekretariātā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050

Nolikums: ?d=29113_Rezekne_multifunkcionala_halle_buvdarbu_nolikums.doc

Nolikums ar grozījumiem: ?d=Nolikums_ar_21032017_grozijumiem.doc (publicēts 24.03.2017.)

Lokālās tāmes ar precizējumiem: ?d=BA_20.03.2017_LAB.xls (publicēts 21.03.2017.)

Pielikumi:

  • 1.daļa: ?d=Buvprojekts_1d.7z
  • 2.daļa: ?d=Buvprojekts_2d.7z
  • 3.daļa: ?d=Buvprojekts_3d.7z 
  • 4.daļa: ?d=Buvprojekts_4d.7z
  • 5.daļa: ?d=Buvprojekts_5d.7z

Atbildes uz jautājumiem:

  • ?d=Atbildes_uz_jautajumiem_16032017.docx (publicēts 16.03.2017.)
  • ?d=Atbildes_uz_jautajumiem_17032017_1_.docx (publicēts 17.03.2017.)
  • ?d=Atbildes_uz_jautajumiem_21032017.docx (publicēts 21.03.2017.)