Atklāts konkurss
„Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros”
(ID. Nr. VIAA 2017/20 ERAF)

Paziņojums publicēts: 27.02.2017.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru – Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts Herberts Bucenieks, t. 67358458, e-pasts: herberts.bucenieks@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets:
Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „„Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros. Vispārīgās vienošanās ietvaros paredzēts nodrošināt būvuzraudzību 16 profesionālās izglītības iestāžu projektos, kopumā nodrošinot aptuveni 35 būvuzraudzības

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 12. aprīlis (plkst. 10.00)
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA Sekretariātā (5.stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050

Nolikums: ?d=Nolikums_BUVUZRAUDZIBA_vispariga_vienosanas_2017.doc

Nolikums ar precizējumiem: ?d=Ar_grozijumiem_10.03.2017._Nolikums_BUVUZRAUDZIBA_vispariga_vienosanas_2017.doc (publicēts 13.03.2017.)

Atbildes uz jautājumiem: ?d=Atbilde_uz_ieint_pieg_jautajumu_10.03.2017_.docx (publicēts 13.03.2017.)