„Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” multifunkcionālās sporta zāles jaunbūves un sporta laukuma pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” (id.Nr. VIAA 2017/32 ERAF RTRIT)

Paziņojums publicēts: 23.03.2017.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru:
Herberts Bucenieks
Izglītības infrastruktūras projektu departamenta
Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts
Tālr.: 67358458, e-pasts: herberts.bucenieks@viaa.gov.lv

Kontaktpersona jautājumos par tehnisko specifikāciju
Mārcis Zitmanis
Izglītības infrastruktūras projektu departamenta
Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts
Tālr.: 67785411, e-pasts: marcis.zitmanis@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets:
Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” multifunkcionālās sporta zāles jaunbūves un sporta laukuma pārbūves būvprojekta izstrāde, kā arī izstrādātā būvprojekta īstenošanas autoruzraudzība un sadarbība ar Pasūtītāju objekta būvdarbu laikā.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 28. aprīlis (plkst. 10.00)
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA lietvedība (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050

Nolikums: ?d=VIAA_2017_32_ERAF_RTRIT_Nolikums.doc

Nolikums ar grozījumiem: ?d=VIAA_2017_32_ERAF_RTRIT_Nolikums_ar_31.03.2017._grozijumiem.doc (publicēts 05.03.2017.)

Papildu informācija: ?d=Papildu_informacija_20042017.doc (publicēts 20.04.2017.)