PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” mācību ēku, Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33, Kuldīgā, pārbūves (ietverot restaurāciju) būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
VIAA 2017/42 ERAF KT

Paziņojums ievietots: 02.05.2017.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
- Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkumu – Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vecākā eksperte Anita Birzniece, t.67785410, e-pasts: anita.birzniece@viaa.gov.lv.
- Kontaktpersona jautājumos par tehnisko specifikāciju - Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts Mārcis Zitmanis, t.:67785411, e-pasts: marcis.zitmanis@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: 
Iepirkuma priekšmets ir Profesionālās izglītības kompetences centrs „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” mācību ēku, Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33, Kuldīgā, pārbūves (ietverot restaurāciju) būvprojekta izstrāde, kā arī izstrādātā būvprojekta autoruzraudzība un sadarbība ar Pasūtītāju objekta būvdarbu laikā saskaņā ar Projektēšanas uzdevumiem, projektēšanas līgumu un autoruzraudzības līgumu.

Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 15.maijs (plkst. 10:00)

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA Sekretariātā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050

Nolikums: ?d=60917_Nolikums_42_KT.doc

Pielikumi: