Mācību stendu piegāde Jelgavas Tehnikuma izglītības programmas "Autotransports" ietvaros
VIAA 2017/41 ERAF JT

Paziņojums ievietots: 10.05.2017.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Kontaktpersona: Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vecākā eksperte Anita Birzniece, t.67785410, e-pasts: anita.birzniece@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets:
Iepirkuma priekšmets ir mācību stendu piegāde Jelgavas Tehnikuma izglītības programmas "Autotransports" ietvaros, t.sk. uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas nodrošināšana saskaņā ar nolikuma 3.pielikumā „Tehniskās specifikācijas” noteiktajām prasībām.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 13.jūnijs (plkst. 10:00)

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA Sekretariātā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050

Nolikums?d=62363_Nolikums.doc

Iepirkuma procedūras ziņojums:

  • ?d=Zinojums.doc (publicēts 03.08.2017.)
  • ?d=Zinojums_VIAA_201741_ERAF_JT.doc (publicēts 17.10.2017.)