Ogres tehnikuma dienesta viesnīcas pārbūve
VIAA 2017/43 ERAF OT

Paziņojums ievietots: 11.05.2017.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Pasūtītāja kontaktpersona:
Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vecākā eksperte Anita Birzniece, t.: 67785410, e-pasts: anita.birzniece@viaa.gov.lv, faksa nr.: 67814344.

Iepirkuma priekšmets:
Iepirkuma priekšmets ir Ogres tehnikuma dienesta viesnīcas pārbūve saskaņā ar būvprojektu, darbu apjomu sarakstu un līguma projektu.
Iepirkuma priekšmets sastāv no diviem būvdarbu etapiem:
1.etaps – tiek finansēts no darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa 4.2.1.2.pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” līdzfinansēto projektu ietvaros pieejamajiem finanšu līdzekļiem;
2.etaps – tiek finansēts no projekta “Ogres tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros”, līguma Nr.8.1.3.0/16/I/005, ietvaros pieejamajiem finanšu līdzekļiem.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 13.jūnijs (plkst. 11:00)

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA Sekretariātā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050

Nolikums: ?d=40073_Nolikums.doc

Nolikums ar grozījumiem: 

  • ?d=Nolikums_ar_grozijumiem_19.05.2017..doc (publicēts 22.05.2017.)
  • ?d=Nolikums_ar_grozijumiem_29.05.2017.doc (publicēts 01.06.2017.) 

Pielikumi: 

Atbildes uz jautājumiem: 

  • ?d=Atbildes_uz_jautajumiem_19.05.2017.docx (publicēts 22.05.2017.)
  • ?d=Atbildes_uz_jautajumiem_29.05.2017.docx (publicēts 01.06.2017.)
  • ?d=Atbildes_uz_jautajumiem_06.06.2017.docx (publicēts 06.06.2017.)

Iepirkuma procedūras ziņojums: ?d=71958_Zinojums.doc (publicēts 11.08.2017.)