Mācību aprīkojuma piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmu “Kokapstrāde”, “Ķīmija” un “Enerģētika” vajadzībām
VIAA 2017/44 ERAF RVT

Paziņojums ievietots: 25.05.2017.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru:
Herberts Bucenieks

VIAA Izglītības infrastruktūras projektu departamenta
Projektu vadības nodaļas vadītāja vietnieks, vecākais eksperts
Tālr.: 67358458, e-pasts: herberts.bucenieks@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets:
Iekārtu un aprīkojuma piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas nodrošināšana izglītības programmu “Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana”, “Kokizstrādājumu izgatavošana”, “Ķīmijas tehnoloģija” un “Enerģētika un elektrotehnika” vajadzībām saskaņā ar nolikuma 3. pielikumā „Tehniskās specifikācijas” noteiktajām prasībām.
Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 6 daļās. Piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām daļām.
 
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 7. jūlijs (plkst. 10.00)

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA lietvedībā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050

Nolikums: ?d=RVT_iekartu_nolikums_VIAA_2017_44_ERAF_RVT.doc

Nolikums ar grozījumiem: ?d=RVT_iekartu_nolikums_VIAA_2017_44_ERAF_RVT_ar_14_06_2017_grozijumiem.doc (publicēts 16.06.2017.)

Pārtraukta iepirkuma priekšmeta 4. daļa: “Paziņojums par pārtraukšanu” 

Ziņojums par iepirkuma procedūru 1.-3. daļā: ?d=Zinojums_par_iepirkuma_proceduru_1_4_dala.docx (publicēts 26.07.2017.)
Ziņojums par iepirkuma procedūru 4. daļā: ?d=Zinojums_par_iepirkuma_proceduru_4dala.docx (publicēts 14.06.2017.)
Ziņojums par iepirkuma procedūru 6. daļā: ?d=Zinojums_par_iepirkuma_proceduru_6_dala.docx (publicēts 07.08.2017.)
Ziņojums par iepirkuma procedūru 5. daļā: ?d=Zinojums_par_iepirkuma_proceduru_5_dala.docx (publicēts 17.08.2017.)