Rankas teritoriālās struktūrvienības Meža tehnikas mācību poligona jaunbūve
2017/53 ERAF VT

Paziņojums ievietots: 07.07.2017

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija
Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru:
Anita Birzniece
VIAA Izglītības infrastruktūras projektu departamenta
Projektu vadības nodaļas vecākā eksperte
Tālr.: 67785410, e-pasts: anita.birzniece@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets: 
Rankas teritoriālās struktūrvienības meža tehnikas mācību poligona jaunbūve saskaņā ar būvniecības ieceres dokumentāciju, darbu apjomu sarakstu un līguma projektu.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 24.jūlijs (plkst. 10.00)

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA Sekretariātā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050

Nolikums: ?d=58497_Nolikums_apstiprinats.docx

Pielikumi:

  • 5. pielikums - būvprojekts: ?d=Nolikuma_5.pielikums_Buvprojekts.pdf
  • 6.pielikums - darbu apjomu saraksts: ?d=Nolikuma_6.pielikums_Darbu_apjomu_saraksts.xlsx