”Rankas teritoriālās struktūrvienības dabas zinātņu un mežsaimniecības kabinetu vienkāršotā atjaunošana
VIAA 2017/59 ERAF VT

Paziņojums ievietots: 09.08.2017.


Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija 
Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkumu: 
Herberts Bucenieks
Izglītības infrastruktūras projektu departamenta
Projektu vadības nodaļas vadītāja vietnieks
Tālr.: 67358458, e-pasts: herberts.bucenieks@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets: Rankas teritoriālās struktūrvienības dabas zinātņu un mežsaimniecības kabinetu vienkāršotā atjaunošana.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 21. augusts (plkst. 10.00)

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA Sekretariātā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050

Nolikums: ?d=Nolikums_090817_Rankas_dabas_zin_kabineti.docx

  • 6. pielikums - ”Darbu apjomu saraksts”: ?d=Buvdarbu_apjomi_090817.xlsx
  • 5. pielikums - ”Būvniecības ieceres dokumentācija: ?d=Apliecinajuma_kartes_090817.zip