Informācija par pieņemto lēmumu
Valsts izglītības attīstības aģentūras sarunu procedūra saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8. panta septītās daļas 8. punktu
„Valsts SIA “Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma ēku kompleksa
un teritorijas labiekārtojuma attīstības būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”
VIAA 2017/27 ERAF RMMT


Paziņojums ievietots:14.09.2017.


Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 41. panta pirmo daļu, 2017. gada 13. septembrī līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas:

Pretendents

Piedāvātā līgumcena

Personu apvienība SIA “MADE arhitekti” (reģ. Nr. 40003897092) un SIA “Citrus Solutions” (reģ. Nr. 50003752271)

200 000,00 EUR bez PVN

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68. panta otrās daļas 2. punktu, Pretendents 15 dienu laikā pēc tam, kad iepirkuma komisijas lēmums par iepirkuma procedūras rezultātiem nosūtīts pa pastu, ir tiesīgs iesniegt iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam par iepirkuma komisijas darbību iepirkuma procedūras norises laikā.

Ziņojums par iepirkuma procedūru: ?d=Zinojums_par_iepirkuma_proceduru_RMMT_2017_27.docx (publicēts 23.10.2017.)