”Meža darbu tehnikas, forvardera un aprīkojuma piegāde Valmieras tehnikuma izglītības programmas ”Meža darbi un tehnika” ietvaros”
VIAA 2017/56 ERAF VT

Paziņojums ievietots: 01.09.2017.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija jautājumos par nolikumu un iepirkumu:
Artūrs Strautmanis
Izglītības infrastruktūras projektu departamenta
Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts
Tālr.: 67785410, e-pasts: arturs.strautmanis@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets: Meža darbu tehnikas, harvestera / forvardera simulatora, forvardera un aprīkojuma piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas nodrošināšana saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 9. oktobris (plkst. 10.00)

Paredzamā līgumcena (bez PVN 21%):

  • 1. daļa – Meža darbu tehnikas un aprīkojuma iegāde: 7300 EUR
  • 2. daļa – Harvestera / Forvardera simulatora iegāde: 110000 EUR
  • 3. daļa – Forvardera un tā aprīkojuma iegāde: 158000 EUR

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā

Informācijai par EIS:

Nolikums: ?d=Nolikums_valmiera_meza_darbi.docx

  • 1. pielikums ”Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā”: ?d=Pieteikums_EIS.docx
  • 2. pielikums ”Pretendenta veikto piegāžu saraksts”: ?d=Pretendenta_Veikto_piegazu_saraksts.docx
  • 3. pielikums ”Tehniskā specifikācija”: ?d=TEHNISKA_SPECIFIKACIJA.docx
  • 4. pielikums ”Tehniskais un finanšu piedāvājums”: ?d=Tehniskais_un_finansu_piedavajums.xlsx
  • 5. pielikums ”Līguma projekts”: ?d=IEPIRKUMA_LIGUMA_PROJEKTS.docx

Atbildes uz jautājumiem:

  • ?d=Atbildes_uz_jaut_jumiem_140917.docx (publicēts 15.09.2017.)
  • ?d=Atbildes_uz_jaut_jumiem_250917.docx (publicēts 25.09.2017.)