Mācību aprīkojuma, iekārtu un mēbeļu piegāde
Valmieras tehnikuma izglītības programmas "Meža darbi un tehnika" dabaszinātņu (fizikas un ķīmijas) kabinetiem
VIAA 2017/63 ERAF VT
 

Paziņojums ievietots: 08.09.2017.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru - Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vecākā eksperte Anita Birzniece, tālrunis: 67785410, e-pasts: anita.birzniece@viaa.gov.lv 
 
Iepirkuma priekšmets: 
  • Iepirkuma priekšmets ir mācību aprīkojuma, iekārtu un mēbeļu piegāde Valmieras tehnikuma izglītības programmas "Meža darbi un tehnika" dabaszinātņu (fizikas un ķīmijas) kabinetiem saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām un līguma projektu
  • Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās daļās:
1. daļa – Ķīmijas laboratorijas aprīkojuma un mēbeļu iegāde (CPV kods: 39180000-7 Laboratorijas mēbeles);
2. daļa – Ķīmijas laboratorijas mācību aprīkojuma un iekārtu iegāde (CPV kods: 38000000-5 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles));
3. daļa - Fizikas laboratorijas aprīkojuma un mēbeļu iegāde (CPV kods: 39180000-7 Laboratorijas mēbeles);
4. daļa - Fizikas laboratorijas mācību aprīkojuma un iekārtu iegāde (CPV kods: 38000000-5 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)).
 
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 25. oktobris (plkst. 10.00)
 
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā. Informācijai par EIS:
 
Nolikums: ?d=NOLIKUMS_VIAA_2017_63_ERAF_VT.docx
  • 1. pielikums - Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā ?d=1.pielikums_VIAA_2017_63_ERAF_VT.docx
  • 2. pielikums - Pretendenta veikto piegāžu saraksts ?d=2.pielikums_VIAA_2017_63_ERAF_VT.docx
  • 3. pielikums - Tehniskā specifikācija ?d=41988_3.pielikums.docx; konsolidēts 3. pielikums ?d=3.pielikums_konsolidets_19.09.2017_.docx (publicēts 20.09.2017.); konsolidēts 3. pielikums: ?d=30618_3.pielikums_konsolidets_28.09.2017_.docx (publicēts 28.09.2017.)
  • 4. pielikums - Tehniskais un finanšu piedāvājums ?d=4.pielikums_VIAA_2017_63_ERAF_VT.xlsx
  • 5. pielikums - Līguma projekts ?d=5.pielikums_VIAA_2017_63_ERAF_VT.docx

Atbildes uz jautājumiem:

  • ?d=Atbildes_uz_jautajumiem_19.09.2017.docx (publicēts 20.09.2017.)
  • ?d=72626_Atbildes_uz_jautajumiem_28.09.2017.docx (publicēts 28.09.2017.)
  • ?d=Atbildes_uz_jautajumiem_17.10.2017.docx (publicēts 17.10.2017.)