Noslēguma ziņojums konkurdam
"Mācību aprīkojuma, iekārtu un mēbeļu piegāde
Valmieras tehnikuma izglītības programmas "Meža darbi un tehnika" dabaszinātņu (fizikas un ķīmijas) kabinetiem"
VIAA 2017/63 ERAF VT
 

Paziņojums ievietots: 13.12.2017.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru - Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vecākā eksperte Anita Birzniece, tālrunis: 67785410, e-pasts: anita.birzniece@viaa.gov.lv 
 
Iepirkuma priekšmets: 
  • Iepirkuma priekšmets ir mācību aprīkojuma, iekārtu un mēbeļu piegāde Valmieras tehnikuma izglītības programmas "Meža darbi un tehnika" dabaszinātņu (fizikas un ķīmijas) kabinetiem saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām un līguma projektu
  • Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās daļās:
1. daļa – Ķīmijas laboratorijas aprīkojuma un mēbeļu iegāde (CPV kods: 39180000-7 Laboratorijas mēbeles);
2. daļa – Ķīmijas laboratorijas mācību aprīkojuma un iekārtu iegāde (CPV kods: 38000000-5 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles));
3. daļa - Fizikas laboratorijas aprīkojuma un mēbeļu iegāde (CPV kods: 39180000-7 Laboratorijas mēbeles);
4. daļa - Fizikas laboratorijas mācību aprīkojuma un iekārtu iegāde (CPV kods: 38000000-5 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)).
 
Noslēguma ziņojums: ?d=Zinojums_visas_dalas.doc